Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по маркетингу, рекламе, журналистике, PR

Скачать реферат:

Название: Журналистика как система массовой информации (укр) - (реферат)

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА
КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ" НА ТЕМУ:
"ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
Виконала:
студентка III курсу,
факультету міжнародних відносин
слов'янських країн,
спеціальність: міжнародна інформація
РІВНЕ 2000
ЗМІСТ:
ВСТУП
ЗМІ, ЇХ СТРУКТУРА
А. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК, ЙОГО СТРУКТУРА
Б. СИСТЕМА ЗМІ
В. СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ЗМІ
МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗМІ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІ
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ЗМІ
РЕЗЮМЕ
ВСТУП
Усе те, що має, чим багате суспільство, що необхідно для його життя і розвитку, люди створюють своєю працею. Вони вступають один з одним в різного роду стосунки, утворюють соціальні спільності, керуються у своїй діяльності певними ідеями, нормами, принципами.
Що стосується сучасного стану нашого суспільного життя, то саме від того, як підготовлені люди для виконання тих або інших виробничих, соціально-політичних і духовних функцій, наскільки вони усвідомлюють характер вирішуваних завдань, як вони організовані в різних клітинах соціального організму, як вони взаємодіють, наскільки точно узгоджують свої вчинки із суспільними вимогами і принципами, нормами права і моралі, передусім, і залежить доля розбудови громадянського суспільства, здійснення ідеї державності.
Людина в суспільстві не тільки суб'єкт, але й об'єкт управління.
Функціонування і розвиток суспільства складаються, по суті, із свідомих творчих дій мільйонів людей. Звідси незвичайна складність, відповідальність управління людьми, особливо в умовах перехідного періоду. Воно включає раціональну організацію їх праці, їх економічного, соціально-політичного і духовного життя, політичної культури, дотримання норм права і моралі.
Людина в суспільстві одночасно є суб'єктом і об'єктом виховання. Виховний вплив на людину здійснюється і в рамках всієї соціальної системи, і в рамках духовної сфери суспільства.
Мова йде про те, щоб розкрити перед людиною сенс її власного буття, основні тенденції історичного процесу, навчити її самостійно мислити, приймати правильні рішення.
Владні структури можуть розраховувати на стабільне становище лише у тому випадку, коли вони будуть приділяти достатню увагу не тільки економічному, але й духовному розвитку суспільства. Для реалізації цієї мети будь-яке суспільство створює відповідні організації, служби і центри. З'являються і спеціальні канали, по яких ціннісні установки можуть бути донесені до широких верств населення. Таких каналів немало: політичні, громадські партії, організації й рухи, заклади культури, первинні формальні й неформальні групи, школа і церква, преса і телебачення, радіомовлення і кінематограф тощо.
У різних суспільних систем різний і набір засобів, каналів і методів духовного впливу на свідомість особи. Вибір їх залежить від цілей, спрямованості і суті суспільного виховання. Але, безсумнівно, найбільш оперативним, дохідливим і дійовим каналом формування громадської думки (як фундаменту духовного впливу на свідомість мас) є система засобів масової інформації - преса, телебачення, радіо, документальне кіно, нові види аудіовізуальних комунікацій тощо.
ЗМІ, ЇХ СТРУКТУРА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК, ЙОГО СТРУКТУРА
Для нормального функціонування будь-якої соціальної системи необхідний безперервний потік інформації. Він відповідно орієнтує кожну особу і тримає її у стані інформаційної насиченості. Кожна людина зі свого боку постійно знаходиться в інформаційному потоці. Адже лише за умови безперервного інформаційного спілкування із зовнішнім середовищем людина здатна продуктивно мислити й активно діяти. При цьому почувати себе впевнено вона може лише тоді, коли її свідомість відображає суспільне, або, в усякому разі, приведене у певне співвідношення до нього.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Скачан: 10 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама