Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по маркетингу, рекламе, журналистике, PR

Скачать реферат:

Название: Творча особистість журналіста

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет»
Міністерство освіти і науки України
Факультет журналістики
Зав. кафедрою журналістської творчості
к.пед.н., доц. Костюк Віктор Володимирович_

______________________________________
( )
КУРСОВА РОБОТА
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЖУРНАЛІСТА
Виконав
студент ІІ курсу
група 3215-2
спец.: журналістика Мартинова Анна Олександрівна
Керівник
к.філол.н., в.о.доц. Буслаєва Катерина Олексіївна
Запоріжжя
2007
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………2
Розділ 1 Творчість – основна складова журналістики.............................5
1.1. Розуміння та тлумачення терміну «Творчість».................................5
1.2 Психологічний аспект людської творчості………………………….8
1.3. Особливості масово – комунікативної творчості…………………13
1.4. Творчий процес та його стадії. Творчий процес у журналістиці...16
1.5. Творча особистість, якості творчої особистості.
Творча особистість журналіста ……………………............……………21
Розділ 2 Творча особистість Леоніда Парфьонова…………………......27
Висновок …………………………...……………………………………..33
Список використаних джерел....................................................................36
ВСТУП
«Творчість є життя, а життя – творчість»
П. К. Енґельмаєр
Журналістика неодмінно асоціюється з творчими, креативними та швидко мислячими людьми – елітою сучасного суспільства. На жаль, є і такі журналісти, які не в змозі довести ці слова, а скоріш навпаки. Тож, в даній роботі ми намагалися розкрити поняття творчості, творчості журналіста та творчої особистості журналіста, як неодмінної умови для вдалого творчого процесу.
Актуальність проблеми полягає у тому, що існує багато думок стосовно особистісних та творчих якостей представників настільки відповідальної професії, як працівник ЗМІ. Існують різні підходи до журналістики. На сьогодні найбільш поширеними є західна модель, де метою журналістики є лише інформування без оцінок, і навпаки, модель, яка вбачає в журналісті людину спроможну дати свою оцінку реальній конкретній ситуації, масштабній проблемі, яка б допомогла аудиторії орієнтуватися у дійсності.
Всі люди різні за своїми фізичними та психічними показниками, але в професіональній діяльності певні кола спеціальностей мають характерні особливості своєї особистості. У математиків, фізиків, інженерів, наприклад, це чітке математичне мислення, прагматизм; у людей, які пов’язані з соціальною сферою – розвинута комунікація, розуміння інших; у митців (літератори, художники, актори, драматурги, та ін.) – розвинуте образне бачення світу, оригінальність у сприйнятті прекрасного. З цього боку журналістика є настільки полісемічною, адже вона має справу з усіма процесами в суспільстві. Журналіст у своїй практиці стикається з ситуаціями і коли потрібна чітка математична логіка, і коли потрібно проявити свої комунікативні здібності, а коли й образне мислення. В. Здоровега каже, що в вузькому професійному колі літератори й журналісти поділяють людей на тих, хто вміє добре писати, і тих, хто не вміє добре писати, навіть, якщо у кишені два дипломи. Здатність ця може бути більшою або меншою – продовжує дослідник. - Вона може усвідомлюватись чи ні самою особою, ця здатність може бути розкритою змолоду, а нерідко так і залишитися нерозкритою [4].

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама