Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономико-математическому моделированию

Скачать реферат:

Название: Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Міністерство освіти України
Черкаський інженерно-технологічний інститут
Кафедра економіки і управління
Курсова робота
з менеджменту
на тему:
“Організаційно-економічне проектування
процесів створення нового товару”
Виконав:
студент IV курсу
групи П-56
Шведенко В.Г.
Керівник:
асистент
Тележинський Д.В.
Черкаси 1998
ЗМІСТ
Вихідні дані 3
Розрахункова частина 7
Аналіз продуктивності варіантів приладів 7
Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів 7
Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 8
Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 10
Нормативи загальноцехових витрат 10
Розрахунки прямих матеріальних витрат 11
Розрахунки прямих витрат на оплату праці 12
Розрахунки інших прямих витрат 13
Розрахунки непрямих витрат 13
Розробка планової калькуляції собівартості приладу 14
Обгрунтування проектної ціни приладу 14
Аналіз ефективності нового приладу 16
Порівняльна таблиця техніко-економічних показників 17
Висновки 17
1. Вихідні дані
Таблиця 1 - Дані про сферу застосування та умови виробництва приладу
Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8)
1. Прогноз потреби виробництва у вимірах, млн. вимірів на рік ОВ 50
2. Плановий період насичення ринкової потреби у приладах, років ТН 4
3. Передвиробничі витрати (капітального характеру), тис. Грошових одиниць
- науково-дослідні роботи КН.Д. 12
- конструкторські розробки КК.Р. 5
- технологічне проектування КТ.П. 3
- придбання додаткового обладнання КС.ОБ 4
- створення нових робочих місць КР.М. 8
- витрати невиробничого характеру (реклама, тощо) КН.Х. -
Таблиця 2 - Експлуатаційні характеристики приладів
Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8)
1. Годинна технічна продуктивність приладу, вимірів у годину ПГ 12/8
2. Коефіцієнт міжзмінних втрат робочого часу у зв`язку з ремонтами і технічним обслуговуванням (цілодобові втрати часу) КД 0,95 (0,94)
3. Коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу КВ.З 0,95 (0,92)
4. Розряд оператора РО 4(5)
5. Потужність електроспоживання, Вт ПС 2400 (800)
6. Нормативний строк служби, роки ТС 8(5)
7. Змінність використання, змін ЧЗ 2
8. Норматив втрат на поточні ремонти і обслуговування та експлуатаційні матеріали на 1000 годин роботи приладу, відсотків від його вартості НТ.О 4(4)
Таблиця 3 - Економічні нормативи діяльності підприємств на рік початку виробництва нового приладу
Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8)
Показники цеху-виробника
Фонд оплати праці виробничого персоналу, т.г.од
- тарифний фонд ФТ.Р 320
- доплата за відпрацьований час ФДП 26
- доплата за невідпрацьовааний час ФД.З 36
2. Фонд оплати працці забезпечуючого персоналу, т.г.од
- робітників з обслуговування обладнання ФО.Р 35

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Скачан: 5 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама