Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по биржевому делу

Скачать реферат:

Название: Ринок цінних паперів

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59  


Зміст
стор.
Вступ………………………………………………………………………………. 2
Розділ 1. Поняття цінних паперів та їх класифікація……….………………….. 4
1.1. Основні види цінних паперів…………………………………………. 6
1.2. Механізм формування курсової вартості цінних паперів та ди-
відендна політика ……………………………………………………… 14
Розділ 2 .Ринок цінних паперів, інвестиції та економічне відтворення………. 22
2.1. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів…………………... 25
2.2. Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів та оцінка
ризиків на ринку цінних паперів …………………………………….… 32
2.2. Фондові індекси……………………………………………………….… 37
2.3. Фондові кризи у ринковій економіці………………………………….. 53
Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в
Україні …………………………………………………………………… 58
3.1. Етапи формування фондового ринку в Україні……………………….. 59
3.2.Сучасний стан фондового ринку в Україні…………………………….. 63
3.3.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи…………….. 72
3.4. Шляхи поліпшення функціонування фондового ринку України……. 80
Висновки…………………………………………………………………………… 84
Додатки……………………………………………………………………………… 90
Література …………………………………………………………………………... 110
Вступ.
На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й найскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуанням народногосподарського комплексу в Україні повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень і сприятиме оздоровленню економіки вцілому, інвестуванню її стрижневих галузей і об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна.
Метою роботи є аналіз стану і розвитку фондового ринку в Україні в умовах становлення ринкових відносин.
Предметом дослідження є проблеми відтворювального та інвестиційного процесів в Україні.
Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.
Теоретико-методологічною основою дипломної роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних папрів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних періодичних видань.
Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально – економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59  

Скачан: 32 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама