Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по аграрному праву

Скачать реферат:

Название: Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

ПЛАН
Вступ
Розділ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Народно - господарське значення озимої пшениці
1.2. Вплив регуляторів росту на продуктивність, структуру врожаю озимої пшениці
1.3. Передова технологія вирощування озимої пшениці
Розділ 2 ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ботанічна і біологічна характеристика озимої пшениці
2.2.Характеристика сортів озимої пшениці і регуляторів росту
Розділ 3 УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Ґрунтові умови
3.2. Погодні умови
3.3. Схема досліду
3.4. Агротехніка в досліді
3.5. Методика проведення досліджень
Розділ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1. Вплив регуляторів росту на структуру врожаю, урожайність і якість зерна
4.2. Вплив регуляторів росту на польову схожість насіння і коефіцієнт кущення озимої пшениці
Розділ 5 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН І КОМПОЗИЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Розділ 6 ОРГАНІЗАУЦІЯ УМОВ І ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Розділ 7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬГО СЕРЕДОВИЩА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
В зв’язку з тим, що озима пшениця займає майже п’яту частину орної землі, а її врожайність лише 27ц/га, що в 1,5-2 рази нижче , ніж її врожайність у більшості наукових установ та державних сортодільниць, а тому пошук нових агрозаходів підвищення врожайності є досить актуальним.
Значна частина зерна пшениці має недостатні хлібопекарські якості, тому воно реалізується за низькими ринковими цінами. Над розв’язанням проблеми одержання стабільно високих врожаїв працюють багато вчених . Проте повністю розв’язати її за допомогою традиційних підходів практично неможливо. Успіхи фізіології, як наукової основи рослинництва у фундаментальних питаннях живої матерії, вивчення окремих процесів у живій клітині дають підстави вважати, що повного прогресу у розв’язанні цієї проблеми можна досягти за допомогою регуляторів росту. Їх застосування дає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найбільш повно реалізувати потенційні можливості сорту, закладенні в геномі природою та селекцією[1].
Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища – високих і низьких температур, нестачі вологи, ураження хворобами і шкідниками. Результати досліджень свідчать проте, що нові регулятори росту здатні підвищувати врожай основних польових культур на 10-30%. Приблизно такі самі прирости врожаїв забезпечує внесення оптимальних доз мінеральних добрив, яких зараз через високі ціни в господарствах не вистачає. Питанням цілеспрямованого вивчення і застосування регуляторів в Україні до теперішнього часу належної уваги не приділялося.
Тому метою наших досліджень було вивчити вплив різних доз регуляторів росту і їх сумішей з композицією мікроелементів на різних сортах озимої пшениці.
Розділ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Народно – господарське значення озимої пшениці
Серед основних продовольчих зернових культур озима пшениця, як по площі посіву, так і по валовому зборі зерна займає в нашій країні перше місце. В останні роки площа озимої пшениці в Україні дорівнювала близько 50% всіх зернових.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама