Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по аграрному праву

Скачать реферат:

Название: Статистичний аналіз урожайності кормових культур

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра фінансів та кредиту
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
із статистики на тему:
“Статистичний аналіз урожайності кормових культур
на прикладі підприємств Вінницького району”
Виконавець: студент
обліково-фінансового факультету
заочного відділення
________________________________
Керівник: _____________________
Вінниця 2006
Зміст
Вступ
3 1. Огляд літературних джерел
4 2. Характеристика об’єкта досліджень
8 2.1. Природні та економічні умови виробництва
8 2.2. Оцінка фінансового стану
11
3. Статистичний аналіз урожайності кормових культур
12
3.1. Аналіз рівня та факторів урожайності методом
аналітичного групування
12
3.2. Кореляційний аналіз
20
3.3. Динаміка урожайності
23
3.4. Індексний аналіз
25
Висновки та пропозиції
27
Список використаної літератури
28
Додатки
29
Вступ
Кормові культури в загальному клині культур України займають близько 23 %. При досить невеликій питомій вазі в складі с.-г. угідь держави вони відіграють надзвичайно важливу роль, забезпечуючи близько 80 % всієї потреби кормів на годівлю худоби. З них отримують соковиті, грубі і частково концентровані корми.
За останнє десятиріччя в Україні намітився значний спад продуктивності тваринництва зумовлений, як одною з головних причин, відсутністю повноцінної і збалансованої за протеїном годівлі. Більш того в господарствах різко скоротилось виробництво різних видів кормів. Кормова база господарства, що включає в себе всі види кормових угідь з яких потенційно можна отримати ті чи інші види кормів перебуває в занепаді. В раціоні худоби відсутний необхідний запас концентрованих кормів, переважають кормові коренеплоди і побічний продукт зернового господарства – солома. Виробництво силосу, сінажу, трав’яного борошна скоротилось майже в 6 раз порівняно з 1997 роком [1, с. 4].
Виходячи з вказаних причин кормова база господарств потребує підвищення ефективності і навіть реорганізації кормової бази та ефективності використання кормів.
Мету курсової роботи слід визначити як вироблення у студента навиків аналізу ефективності використання кормів, статистичного аналізу ефективності функціонування кормової бази на прикладі конкретного господарства і розробки на основі такого аналізу практичних рекомендацій до її покращення.
1. Огляд літературних джерел
Урожай і урожайність – найважливіші результативні показники землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень урожайності відображує вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і господарств [1, с. 24].
Під урожаєм (валовим збором) у статистиці розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність –це середній обсяг продукції з одиниці посівної площі. Для культур, що вирощуються у відкритому ґрунті, урожайність визначають з розрахунку на 1ra, a y закритому ґрунті – на 1 м2 [2, с. 211].

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама