Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по административному праву и процессу

Скачать реферат:

Название: Заключение контракта при приеме на работу

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  


З М І С Т

стор.
Вступ................................................................……………………………………. 3
Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту.
§ 1. Загальне поняття трудового договору..………………………............... 6
§2. Поняття контракту як форми трудового договору.. …………………..10
Розділ 2. Сфера застосування контракту.
§1.Характеристика законодавства, що передбачає можливість укладення трудового договору у формі контракту ................................... 18
§2. Суб'єктний склад сторін контракту.................... ………………………28
Розділ 3. Зміст контракту.
§1. Умови контракту, визначені законодавством......…………………….. 30
§2. Необхідні умови контракту...........................…………………………...32
§3. Додаткові (факультативні) умови контракту......……………………....40
Розділ 4. Особливості укладення, зміни і припинення контракту.
§1. Особливості укладення контракту..................………………………….52
§2. Особливості зміни контракту........................…………………………...56
§3. Особливості припинення контракту.................……………………….. 59
Висновок.........……................................……………………………....................71
Список використаних джерел………………………........................................74
В С Т У П
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин зафіксована і в Кодексі законів про працю (ст. 2-1).
В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції, кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним розсудом.
З огляду на зазначене вище виникає необхідність створення правового механізму, за допомогою якого можна було б усунути економічні, юридичні та організаційні обмеження, що перешкоджають вільному продажу громадянами своєї робочої сили (як товару на ринку праці) роботодавцю на найбільш вигідних умовах. Складовою частиною такого механізму є контрактна система наймання працівників. Як нова форма регулювання трудових правовідносин контракт передбачає більшу гнучкість в умовах наймання працівників, режиму їх трудової діяльності та її оплати. Нове трудове законодавство і практика його застосування свідчать, що трудовий договір (контракт) в умовах ринкової економіки слід розглядати не тільки як форму реалізації права на працю, а й як дійовий засіб правового регулювання трудових відносин і захист прав та свобод людини і громадянина.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35  

Скачан: 7 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама