Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по зарубежному законодательству

Скачать реферат:

Название: Государственное строительство и самоуправление Украины /на укр. языке/

  1    2    3    4    5    6    7    8    9     10    11    12    13  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Аппарат Президента, его структура, функции и организация работы.
Адміністрація Президента України є постійно діючим органом, що утворюєтьcя Президентом України відповідно до Конституції України для забезпечення здійснення ним своїх повноважень як глави держави.
Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава
Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з
посади Президентом України.
Основними завданнями Адміністрації є організаційне,
правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та
інше забезпечення діяльності Президента України щодо:
реалізації його повноважень як гаранта державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;
представлення України в міжнародних відносинах, здійснення
керівництва її зовнішньополітичною діяльністю, ведення переговорів
та укладання міжнародних договорів України, визнання іноземних
держав, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв
України;
здійснення ним керівництва у сферах національної безпеки і
оборони;
визначення стратегії економічного розвитку держави;
вирішення питань, пов'язаних з утворенням, реорганізацією і
ліквідацією центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх
узгодженого функціонування і взаємодії;
розв'язання кадрових питань, які належать до його
повноважень;
вирішення питань, пов'язаних з нагородженням державними
нагородами, у тому числі і відзнаками Президента України,
присвоєнням вищих військових та інших вищих спеціальних звань і
класних чинів, прийняттям до громадянства та припиненням
громадянства України, наданням притулку в Україні, здійсненням
помилування;
здійснення ним й інших повноважень, визначених Конституцією
України.
На виконання своїх завдань Адміністрація:
аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, що
відбуваються в державі, та готує пропозиції Президентові України
за результатами аналізу;
здійснює підготовку проектів послань Президента України до
народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України
про внутрішнє і зовнішнє становище України, інших важливих
документів;
розробляє пропозиції Президентові України щодо здійснення
заходів, які б забезпечували економічний розвиток та економічну
безпеку країни;
здійснює організаційне забезпечення діяльності Ради регіонів
при Президентові України, інших консультативних, дорадчих та
допоміжних органів, утворених Президентом України, а також
постійних представників Президента України;

  1    2    3    4    5    6    7    8    9     10    11    12    13  

Скачан: 35 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама