Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по зарубежному законодательству

Скачать реферат:

Название: Государственное строительство и самоуправление Украины /на укр. языке/

  1    2    3    4    5     6    7    8    9    10    11    12    13  

утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав
на територію України;
24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з
посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету
України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
25) надання згоди на призначення Президентом України на
посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри
Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку
з посади;
26) призначення третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного
Суду України про порушення нею Конституції України або законів
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
над звичайної екологічної ситуації;
32) надання у встановлений законом строк згоди на
обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація
міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених
цією Конституцією;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо
підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу
Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної
Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення
об'єктів права приватної власності.
Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які
відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
Народний депутат України має право на сесії
Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної

  1    2    3    4    5     6    7    8    9    10    11    12    13  

Скачан: 35 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама