Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по зарубежному законодательству

Скачать реферат:

Название: Государственное строительство и самоуправление Украины /на укр. языке/

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11    12    13  

розробляє пропозиції з питань кадрової політики Президента
України;
за дорученням Президента України попередньо опрацьовує
пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад
Президентом України керівників органів виконавчої влади, інших
посадових осіб, призначення на посади та звільнення з посад яких
належить до повноважень Президента України;
забезпечує підготовку проектів указів і розпоряджень
Президента України, а також проектів законів України, що вносяться
Президентом України у Верховну Раду України в порядку законодавчої
ініціативи;
провадить експертизу законів України, які передаються
Верховною Радою України на підпис і оприлюднення Президентові
України, а також підготовку за його дорученням пропозицій до
Верховної Ради України для повторного розгляду законів, проектів
подань та звернень до Конституційного Суду України;
за дорученням Президента України організовує контроль за
виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента
України органами виконавчої влади та їх посадовими особами;
здійснює організаційне забезпечення протокольних заходів
Президента України, його офіційних візитів за кордон, а також
робочих поїздок в межах України;
забезпечує здійснення зв'язків Президента України з Верховною
Радою України, органами місцевого самоврядування, політичними
партіями та іншими об'єднаннями громадян;
організовує прийом громадян, облік і аналіз їх звернень,
пропозицій і звернень органів місцевого самоврядування та
громадських організацій;
запроваджує єдиний порядок проходження і опрацювання
документації в усіх структурних підрозділах Адміністрації,
забезпечує систематизацію нормативно-правових актів України;
забезпечує оприлюднення законів України, указів і
розпоряджень Президента України, а також висвітлення його
діяльності засобами масової інформації;
здійснює фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення
діяльності Президента України.
Для здійснення своїх функцій Адміністрація має право:
запитувати і одержувати в установленому порядку необхідні для
виконання своїх завдань матеріали від органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та посадових осіб;
користуватися в установленому порядку банками даних інших
державних органів;
використовувати державні, у тому числі урядові, системи
зв'язку і комунікації;
залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт і
завдань, до участі у вивченні окремих питань вчених і
спеціалістів, у тому числі на договірній основі, працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;
порушувати за дорученням Президента України перед керівниками
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11    12    13  

Скачан: 35 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама