Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8     9    10    11    12    13    14    15    16  

Товариство вправі від свого імені містити договори, контракти, угоди й інші юридичні акти з юридичними й фізичними особами, у тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, зберігання, доручення, комісії, орендні (лізингові) операції.
Надання послуг із працевлаштування, навчання, стажування громадян України за її межами та громадян інших держав на території України. ТОВАРИСТВО може здійснювати види зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним Законодавством.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВАРИСТВО має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних відносин.
ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, за результатами якого складає звітність, що надсилається уповноваженим на її прийняття органам державної влади України.
Ревізія (аудит) інформації про зовнішньоекономічні операції, відображеної у звітності ТОВАРИСТВА, здійснюється контролюючими органами ТОВАРИСТВА або підприємствами, що проводять аудит.
ТОВАРИСТВО несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у видах і формах, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та зовнішньоекономічними угодами (контрактами).
Робочий колектив нараховує 190 працюючих, а саме:
– П’ять бухгалтерів (включно з головним бухгалтером);
– Сто сорок п’ять працівників (зайнятих у будівництві, виробництві у столярному і арматурному цехах, заготівельних підрозділах тощо);
– Сорок посадових осіб включно з апаратом управління.
Щорічно на нашому підприємстві кількість робітників збільшується приблизно на 10-20 чоловік. Причинами такої ситуації є те, що в Україні діє позитивна тенденція до підвищення рентабельності будівничої справи, що в свою чергу спричиняє підвищення попиту на відповідні роботи. Тому ЗАТ”Житомирпромспецбуд” отримує більше замовлень на будівничі роботи. Ця обставина збільшує рентабельність власного виробництва , і це в свою чергу призводить до збільшення працівників у виробничих підрозділах – відповідно збільшується рентабельність виробництва продукції “на сторону”.
Підприємство створене двома юридичними особами, а саме:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центробуд"
- Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд”
власник
кількість акцій, шт
від загальної кількості акцій, %
код за ЄДРПОУ
найменування
країна
адреса
25304497
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центробуд"
Україна
вул.Бородiя, 49, м. Житомир, Житомирська обл., Україна, 10001
400000
77.3419
01273540
Закрите акцiонерне товариство "Фiрма "Укрпромспецбуд"
Україна
Харкiвське шосе, буд 13-А, м. Київ, Україна, 02090
117184
22.6581
Наше підприємство є акціонерним товариством з лінійно-функціональною структурою управлінняі має таку загальну вертикальнуструктуру структуру(Схема 2.1.):
Правління здійснює поточне упраління товариством, з правління можна почати аналіз організаційної структури підприємства(Схема 2.2.).Усі підрозділи цехи і бригади взаємодіють з підрозділами підпорядкованими голові правління).

  1    2    3    4    5    6    7    8     9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама