Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7     8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Достоїнства програми «Головбух»
* Компактність. Розмір дистрибутиву — 9 МБ, ядра програми — лише 1,5 МБ, що при широких функціональних можливостях свідчить про високий клас розробників. Порівняйте: напрацьовані за рік бази даних «важать» 50 — 70 МБ.
* Максимальна проста при встановленні, максимальна функціональність у розвитку. Користувачу встановлюються лише необхідні компоненти, які можна легко розширити.
* Пошук помилок у проведеннях. Функція, потрібна для початкуючих користувачів програми автоматизованого обліку.
* Не вимагає інсталяції. Для роботи досить просто скопіювати програму на ПК. Можна створити резервну копію програми на будь-якому цифровому носії і скористатися нею в разі «падіння» системи на робочому ПК.
* Потужна вбудована мова програмування дозволяє додавати нові функціональні можливості або звіти.
* Надійність роботи. Швидко і стабільно працює з великими масивами даних, у тому числі й при роботі в мережі.
Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві
2.1.Організаційно-економічна характеристика та система управління підприємства
ЗАТ “Житомирпромспецбуд” створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу ЗАТ “Житомирпромспецбуд”.
Предметом діяльності ЗАТ “Житомирпромспецбуд” є:
• будівництво і ремонт споруд господарського і комунального призначення;
• виготовлення обладнання і виробів будівничого призначення ;
-реалізація і отримання прибутку вироблених виробів;
-товариство також здійснює іншу діяльність передбачено його статутом і іншими установчими документами.
ТОВАРИСТВО самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність - тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.
ТОВАРИСТВО має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічних операцій, що не заборонені законодавством:
Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності за усіма видами діяльності ТОВАРИСТВА, зазначеними в п. З.1.
Різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як в Україні, так і за кордоном.
Спільна підприємницька діяльність ТОВАРИСТВА та іноземних партнерів з предмету діяльності ТОВАРИСТВА.
Організація і проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за кордоном.
Товарообмінні операції, інші форми зустрічної торгівлі.
Товариство має право створювати філії, дочірні підприємства, представництва, виробництва й інші організації необхідні для виконання своєї діяльності. Філії, представництва й інші відособлені підрозділи Товариства наділяються основними й оборотними коштами за рахунок майна Товариства й діють на підставі положення про їх, затверджуваних Товариство Керує діяльністю філій, представництв і інших відособлених підрозділів Товариства здійснюють особи, призначувані Товариством. Вони діють у силу повноважень, заснованих на дорученні, виданої Товариством.

  1    2    3    4    5    6    7     8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама