Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Програма автоматично виловить помилкові проведення (наприклад, проведення між балансовими і позабалансовими рахунками або такі, в яких одного з рахунків нема у плані рахунків).
Програма «Головбух» має пов­ністю відкриту архітектуру. Це значить, що досвідчений користувач самостійно може варіювати функціональність програми за допомогою додавання або модифікування описувачів фінансових документів.
Екранні форми довідників і документів програми «Головбух» задаються у файлах-описувачах, які можна редагувати будь-яким текстовим редактором або програмою «Генератор форм». Це дозволяє легко створювати і підключати нові документи й аналітичні довідники. При цьому враховуються будь-які вимоги користувача до складу полів довідників і документів. На основі платформи можна в найкоротший термін створювати унікальні прикладні модулі для вирішення будь-яких управлінсько-фінансових завдань. Усі новостворені рішення будуть базуватися на даних бухгалтерського обліку без необхідності експортних операцій.
Безпомилковий облік
Бухгалтерія — це насамперед правильний облік господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Коректне створення їх є запорукою не тільки правильності нарахування податків, а й ефективного керування фінансами. У програмі «Головбух» процес створення господарської операції надзвичайно простий навіть для недосвідченого бухгалтера. Досить вибрати з довідника проведень назву операції, і програма автоматично згенерує необхідні проведення. Дерево довідника відрізняється зручною візуалізацією і до того ж дозволяє настроїти автоматичний розрахунок показників за кожним проведенням.
Ну, а якщо все-таки з якої-небудь причини при створенні операції закралася помилка, «Головбух» автоматично знайде її. Для цієї мети в програмі є спеціальний звіт «Поиск ошибок в проводках». Він виводить на екран вікно з переліком помилкових проведень, з розшифровкою помилок і їх кількістю. Якщо проведення коректне, то виводиться повідомлення Ошибок не обнаружено!!!. Помилковими вважаються проведення, що порушують баланс.
Програма для кількох бухгалтерів
Програма «Головбух 2» дозволяє вести єдиний облік з комп’ютерів кількох користувачів. Для забезпечення схоронності облікових даних автоматично ведеться протокол роботи користувачів, у якому відзначається, хто й коли ввійшов чи вийшов із програми, а також реєструється операція перерахування Головної книги. Наприклад, якщо один користувач почав розрахунок Головної книги, то доступ іншому користувачеві до Головної книги буде закрито (виводиться попередження з проханням дочекатися закінчення розрахунку). Якщо перший користувач завершить роботу аварійно (наприклад, перерветься зв’язок із сервером через відключення живлення тощо), іншим користувачам буде неможливо перерахувати Головну книгу (цього дня). Ведення протоколу дає можливість одержувати довідки про користувачів, які працюють у системі.
Архітектура платформи програми дозволяє повністю адаптувати її до облікових особливостей підприємства за максимально короткий термін.
Висновок. Програма «Головбух» є оптимальним варіантом при виборі між використанням цілком індивідуальної системи обліку і «коробковою» стандартизованою програмою. Перший варіант вимагає величезних витрат людських і матеріальних ресурсів і не дає гарантій якості продукту, а при використанні «коробкового» варіанта простіше самому підстроюватися під нього, ніж модифікувати програму під свій бізнес. Програма «Головбух» є універсальною, оскільки дозволяє сполучити випробувану на багатьох підприємствах платформу й ексклюзивні настроювання.

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама