Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

8.Корень І. Впровадження систем автоматизації управління підприємством// Круглий стіл №1-2(25-26), 2006.-32с.
9.Лук’янчук С. Офісні програи “джентльменський набір”//Контракти №21, 2004.-47с.
10. Макаровська Т.П.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.-К.:МАУП,2003.-304с.
11.Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник.- Тернопіль: Карт-Бланки,2002. 260с.
12.Сіваярві А. Стенволл Я. Юрвансуу А. Харісало Р.Вплив інформаційних технологій на людські можливості, міжпрофесіальну практику та управління//Проблеми і перспективи управління в економіці №1,2005.-97с.
13.Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. Кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.-К.:КНЕУ,2000.-460с.
14. Цеберко А. Актуальні питання//Вісник податкової служби України №7,2006. -37с.
15.Шевченко К. Концепція автоматизації бізнесу лізингової компанії//Лізинг в Україні №3,2005.-24с.

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама