Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16  

Таблиця 2.3.9. Бухгалтерська звiтнiсть в програмi "Галактика"
№ Види бухгалтерської звітності
Склад бухгштерської звiтностi
1 Бухгалтерська звiтнiсть внутрiшнього користувача
Вiдомостi щоденного облiку довiльного рахунку
Вiдомостi аналiтичного облiку
Оборотнi вiдомостi
Відомості аналітичного обліку
Журнал (книга) господарських операцiй
Головна книга
Вiдомостi з облiку курсової рiзницi
Вiдомостi з облiку працi i зарплата
Вiдомостi з облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв
Вiдомостi з облiку запасiв та МШП
2 Вихiдна бухгалтерська звiтнiсть
Форми звітості
Звіти за податками
3 Розрахунок економiчних
показникiв
Аналітичний баланс
Висновок
Слід зауважити, що на ринку існує пропозиція, представлена досить широким колом програмних продуктів, які позиціонуються як системи класів MRP II, ERP (SAP R/3, BAAN IV, БЕСТ-ПРО, 1С:Предприятие, Парус 8.0, Галактика, Сонет, ПРАГМАТ…). Виробники цих продуктів — це поважні компанії, які мають власні Веб-сторінки у мережі Інтернет і де ви, шановні читачі, зможете отримати повну інформацію про їхні продукти.
В ході здійсненої роботи ми можемо побачити, що на даний час ми вже маємо реальну базу для того щоб розвивати наше підприємство.
Також керівник повинен розуміти, що витягнути прибуток, це все одно, що один раз побудувати будинок і не ремонтувати його. Ось він є і все, також і з прибутком, ось він є, а що буде далі, куди йти вже не важливо, може вивезе. Завжди треба бачити до чого прагнути, якими цілями це можна досягти. Всі фірми на Заході давно вже діють за цим принципом і приносять до України свої знання по цій темі, прагнучи навчити наших керівників здійснювати стратегічне планування.
На мою думку на ЗАТ “Житомирпромспецбуд” частково ефективно використовується управління за цілями. Управління за цілями являє собою метод поєднання планування, контролю і мотивації, який успішно застосовують багато організацій для зменшення кількості конфліктів і зниженню негативної реакції людей на контроль шляхом їх участі в цьому процесі. Метод управління за цілями допомагає релазовувати стратегію шляхом покращення звязку між цілями підлеглих, цілями їх начальників і цілями всієї організації. Управління за цілями має багато прихильників, також існує багато прикладів позитивних результатів застосування даного методу. Загальна правильність методу управління за цілями пояснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотнього звязку. Існують докази, що продуктивність людей, які мають конкретні цілі, вища ніж у людей, для цілі не встановлені або яких не просять старатися.
Список використаної літератури
1.Бовтік А. Поведінкові аспекти іправлінського обліку//Круглий стіл №1-2(25-26), 2006.-32с.
2.Борисов А.Б. Большой экономический словарь.-М.: Книжный Мир,1999.-895с.
3.Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7050106”Облік і аудит”./Ф.Ф. Бутинець,С.В. Івахненков,Т.В. Дави дюк,Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця;2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП”Рута”,2002.-544с.
4.Бухгалтерський податковий облік. навч. пос. для студентів спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит.”/ за ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Береза: 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”,2004.-384с.
5.Василєв А.Короткий шлях у головбухи//Дебет-Кредит № 32,2005.-56с.
6.Голоядова Т.О.Акціонерні товариства:організаційно-правові аспекти та управління персоналом: Монографія. – Одеса:Астропринт,2005.-188с.
7.Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навч. посібник.-2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор_2003.-364с.

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама