Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12     13    14    15    16  

Отже, загально виробничі витрати на електроенергію для щитів опалубних = 0,0258*3055,15 = 78,97грн.Загально виробничі витрати на електроенергію для прожектороних вишок = 0,0258*6641,4 = 171,03грн. Розподілимо також витрати на оплату праці майстра цеху. 1068,6/9 696,25 = 0,11. Для щитів опалубних = 0,11*3055,15 = 337,07грн. Для прожектороних вишок = 0,11*6641,4 = 731,53грн.
Розподіл витрат на оплату праці адміністративному персоналу.
940,3/9 696,25=0,096. 0,096*3055,15=296,35грн. 0,096*6641,4 = 643,95грн.
Постійні витрати – витрати на електроенергію, на оплату праці майстру цеху.
Змінні витрати – витрати на цвяхи, на напівфабрикати, на оплату праці основного персоналу.
Прямі витрати - витрати на цвяхи, на пильовика хвойного, на напівфабрикати, на оплату праці основного персоналу, витрати на електроенергію.
Не прямі витрати – витрати на оплату праці майстру цеху, адміністративного персоналу .
Функція витрат виробництва щитів опалубних.
Постійні витрати = 78,97 + 337,07 + 296,35 = 712,39грн.
Змінні витрати = 1540,41 + 710 + 262,7 + 126 = 2639,11грн.
Змінні витрати на одиницю = 2639,11/35 = 75,4грн.
Y = 712,39 + 75,4X при X = 35, Y = 3351,39грн
Функція витрат виробництва прожекторних вишок.
Постійні витрати = 171,03+ 731,53 + 643,95= 902,56грн.
Змінні витрати = 2502,58 + 2187 + 809,26 + 240 = 5738,84грн.
Змінні витрати на одиницю = 5738,84/10 = 573, 9грн.
Y = 1546,51 + 573,9X при X = 10, Y = 7285,51грн
На нашому підприємстві використовується нормативний метод обліку витрат, що передбачає складання нормативних калькуляцій і визначення відхилення фактичних витрат від нормативних, а також їх вплив на собівартість. Використовується метод калькулювання повної собівартості, всі витрати включаються всобівартість. Непрямі витрати відносяться до собівартості пропорційно собівартості виготовленої продукції.
Об’єктами калькулювання виступають сировина і напівфабрикати: пиловик хвойний, дошка необрізна, дошка обрізна, дошка обрізна стругана, брус, одиниці калькулювання яких вимірюються в кубічних метрах(м.куб.),; цвяхи одиниці калькулювання яких вимірюються в кілограмах(кг); електроенергія одиниці калькулювання якщї вимірюються в кілоВат/годинах(кВт/год).
Калькулювання.
Таблиця.2.3.3.Калькуляція одного щита опалубного(грн)
Стаття витрат
Од.вим.
Витрати на од.вим.
Ціна
Сума
Питома вага %
Доска обрізна стругана
М.куб.
0,057
870,28
49,60
56,8
Цвяхи
кг
0,75
4,80
3,60
4,1
Електроенергія
квт/г
7,4
0,30
2,22
2,5
Основна заробітна плата
- - - 13,00
14,9
Додаткова заробітна плата
- - - 1,80
2,1
Відрахування на заробітну плату
- - - 5,48
6,3
Цехові витрати
- - - 11,6
13,3
Повна собівартість
- - - 87,30
100
Рентабельність
- - - 8,73
- Внутрішня ціна продукції
- - - 96,02
- а витрачанням матеріалів здійснюється попередній контроль (оформлюються лімітно-забірні карти); поточний; остаточний(виявлення відхилень, економії або перевитрат,приини цього та відповідальних осіб).Використовується документальне оформлення відхилень від норми, заміни матеріалів, відпуску матеріалів понад ліміт тощо.Цей метод є найбільш зручним оскільки виробництво є дрібно-серійним. азою розподілу непрямих витрат є виробнича собівартість. Оскільки не можливо використовувати іншу базу розподілу, наприклад заробітну плату, бо дуже громістким є визначення вкладу кожного робітника у виробництво тієї чи іншої продукції.

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12     13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама