Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11    12    13    14    15    16  

Планування виробничої програми здійснюється у порядку зворотньому технологічному процесові. Розглянемо його на прикладі щита опалубного. Спочатку отримується замовлення від внутрішніх підрозділів, також отримується замовлення від контрагентів, потім розраховується потреба в матеріалах(26,23 кг цвяхи 1,995 м. кб. дошки будівельної обрізної , яка й виготовляється у цьому ж цеху), далі розраховується потреба в матеріалах для виготовлення дошки будівничої обрізно(2,89 м. кб. Дошки необрізної).
Збір щитів здійснюється в ручну, а виготовлення напівфабрикату (дошки обрізної і дошки обрізної струганої) на обробних і розпилювальних станках.
Виробничу потужність цеху по даному продукту визначити не є доцільним для аналізу виробничої програми. Технологічний процес є послідовний з елементами паралельно – послідовного руху. На розпильних верстатах виготовляють і потрібну продукцію і напівфабрикати для виготовлення продукції. Тому їх коефіцієнт завантаження не перебільшує 0,8 по кожному місяцю.
Ось як виглядає виробнича програма на один з місяців і за рік(Табл.2.2.1. Табл.2.2.2.)
Таблиця.2.2.1.Виробнича програма (цеха) по виготовленню щитів за квітень 2006р.
Вид робіт м.кб.
Щит
Трудомісткість, нормо-г.
Обсяг робіт, людино-г.
Росп. пиловочника
3,770 м.кб.
20
75,4
Вигот. Дошки н/о
2,900 м.кб.
18
52,2
Вигот. Дошки обр.стр.
1,995 м.кб.
19
37,9
Збірка
35 шт.
4 140
В цілому по виробу
35 шт.
- 305,5
Таблиця.2.2.2.Інтегрована Виробнича програма (цеха) по виготовленню щитів за 2006р.
Вид робіт м.кб.
Щит
Трудомісткість, нормо-г.
Обсяг робіт, людино-г.
Росп. пиловочника
57,058 м.кб.
20
1141,16
Вигот. Дошки н/о
43,914 м.кб.
18
790,45
Вигот. Дошки обр.стр.
30,21 м.кб.
19
574
Збірка
530 шт.
4 2120
В цілому по виробу
530 шт.
- 4625,61
При порівнянні планових і фактичних показників перевіряють правильність розрахунку планової (нормованої) собівартості продукції за окремими її видами і об’єктами. Обґрунтування планових (нормативних) витрат передбачається за окремими цехами, окремими групами або видами продукції, економічними елементами та статтями калькуляції. Крім того, перевірка витрат здійснюється за способами включення в собівартість продукції (прямі і непрямі витрати). В умовах ринкової економіки важливе значення мають провізорні калькуляції, які складаються для визначення очікуваної собівартості. Це потребує перевірки розрахунків щодо складання цих калькуляцій. Це потребує зіставлення фактичної (облікової) собівартості окремих видів виготовленої і реалізованої продукції з нормативною собівартістю.
У процесі встановлюють правильність нормативних статей калькуляції собівартості продукції та порівнюють дані цієї калькуляції з даними звітної калькуляції. Особливу увагу приділяють тим статтям, де допущені значні перевитрати чи різка економія витрат за окремими цехами і видами продукції. Перевіряють також списання фактичних витрат за встановленими нормами у випадках, коли взагалі не відображають і не обліковують відхилення від норми.
Перевірку обґрунтованості нормування витрат починають із дослідження діяльності й обґрунтованості комплексних витрат (витрати на підготовку і організацію виробництва, витрат щодо утримання й експлуатації обладнання, цехових і загально виробничих витрат, транспортно – заготівельних витрат, інших виробничих витрат та позареалізаційних витрат).
Перевірку нормування витрат на утримання й експлуатацію обладнання здійснюють за окремими стадіями.
Нормування цехових і загально виробничих витрат перевіряють на підставі вивчення структури організації управління, акцентуючи увагу на її спрощення.

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама