Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

План
Розділ 1. Теорія і практика.
1.1.Автоматизація( комп’ютеризація ) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )
1.2.Огляд періодичних видань
Розділ 2. Ведення правлінського обліку на підприємстві
2.1.Організаційно-економічна характеристика та система управління підприємства
2.2.Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію управлінського обліку
2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві
Висновок
Вступ
В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.
Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв’язку.
В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв’язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.
Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.
До інформації ставляться деякі вимоги:
- по об’єкту та якості – стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;
- по цілеспрямованості – задоволення конкретних вимог;
- по точності та достовірності – правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.
Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економіста полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних результатів на рахунки.
Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у них достатньо великий відсоток помилок.
Дана розрахункова робота містить завдання, які встають перед будь-яким користувачем, особливо початківцем, при початку роботи на РС і розумінні необхідності автоматизації своєї діяльності. Це в першу чергу вибір пакетів прикладних програм, елементарні відомість про їх , а також навички роботи з ними. Аналізу, оцінці й вибору користувачем пакетів прикладних програм присвячена теоретична частина розрахункової роботи. Це особливо важливо у зв'язку зі збільшенням обсягів ринку прикладних програм, а отже й природних труднощах недосвідченого користувача в прийнятті єдино правильного рішення при виборі тієї або іншої програми. Крім існування різних сфер роботи на РС, існує й безліч фірм-виробників таких пакетів, які у свою чергу мають дивну продуктивність і продуктивністю й пропонують усе більше й белее вдосконалені програми із завидною сталістю й частотою. Аналіз і оцінка переваг і недоліків запропонованих товарів з погляду поставленого завдання природно є основою правильного вибору. У свій роботі ми схиляємося до найбільш популярній серед користувачів середовищу Wіndows .
Удругій частині розрахункової роботи буде проведено дослідження роботи ЗАТ “Житомирпомспецбуд”.Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. У цьому контексті ми здійснимо аналіз фінансового стану підприємства.
Розділ 1. Теорія і практика.
1.1.Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі( огляд програм )
В перщому розділі нашої розрахунково-графічної роботи ми здійснимо огляд основних офісних програм в літературі. Ми розглянемо такі програми як ”1C:Бухгалтерия7.7”, ”Парус-предприятие7.11”,“Галактика”, ”MS Office 2003”.
”1C:Бухгалтерия7.7”. Зараз це найбільш розповсюджена програма ,що використовується для ведення бухгалтерського обліку і на основі його данних управлінського обліку(Нова версія 1С:Предприятие8.0 і його складова 1C:Бухгалтерия8.0 не користуються такою популярністю).

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама