Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по инвестициям, инвестиционным документам

Скачать реферат:

Название: Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14  

Сьогодні статус іноземного інвестора в Україні визначається Законом "Про режим іноземного інвестування", який був прийнятий в березні 1996 р. Останні пільги іноземним інвесторам скасовані новою редакцією законів про ПДВ та оподаткування прибутку, що передбачають оподаткування іноземних інвестицій на загальних засадах.
Закон "Про банки і банківську діяльність" визначає дозволені банкам види операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю: фінансування реальних інвестицій за дорученням їх власників або розпорядників, випуск цінних паперів, їх придбання та продаж; лізингові, факторингові та довірчі операції. Законом забороняється діяльність банку як інвестора в виробничій сфері, в законопроекті нової редакції цього закону передбачаються суттєві зміни щодо активізації інвестиційної діяльності банків.
Важливе значення має Указ Президента "Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні", в якому надавались доручення КМ щодо впровадження в практику нового порядку визначення амортизації, норм амортизаційних відрахувань, віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу), використання прискореної амортизації основних фондів. Указ Президента "Про невідкладні заходи щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" зумовлює:
— необхідність приватизації об'єктів незавершеного будівництва одночасно з приватизацією земельних ділянок;
— спрощення системи отримання дозволів на проведення проектно-розвідувальних робіт;
— звільнення компаній, що споруджують об'єкти за рахунок бюджету, від сплати земельного податку.
Постанова передбачає розробку проектів таких законів:
— про звільнення експортерів від сплати податку на прибуток на приріст обсягів експорту;
— про спрощення оподаткування малого підприємництва;
— про дозвіл підприємству відкривати більше одного банківського рахунку;
— про скасування обмеження для інвестфондів та інвестком-паній щодо володіння майном підприємств;
— про амністію нелегально вивезених з України капіталів;
— про збільшення ліміту участі іноземного капіталу в українській банківській системі
Певну роль в покращенні інвестиційного клімату та в активізації інвестиційного процесу повинні відіграти законодавчі акти, що будуть розглянуті парламентом в 1998 р., якщо положення, що в них пропонуються, не будуть вилучені і якщо будуть враховані прогресивні пропозиції. Це, зокрема, такі законопроекти:
— "Про промислово-торговельну палату України". Мета палати — забезпечити представництво і захист інтересів підприємців У відносинах з державою міжнародними та неурядовими організаціями. Ця палата повинна затверджувати сертифікати товарів, підтверджувати форс-мажорні обставини, вести недержавний реєстр українських підприємств з надійним фінансовим станом;
— "Про націоналізацію майна в Україні", де повинна передбачатись повна компенсація вартості втраченого майна та упущеної інвесторами вигоди;
— законодавство з валютного регулювання повинно передбачити реєстраційний характер одержання кредитів резидентами та звільнення від податків Грантів, що надходять з-за кордону;
— "Про оцінку майна, майнових прав і про професійну оціночну діяльність в Україні". Цей законопроект повинен визначати вимоги до оцінювачів майна, затверджувати прогресивну методику його оцінки та порядок державної реєстрації фірм-оцінювачів;
— "Про управління державним майном", де повинна бути створена система регулювання казенних підприємств, тобто зі 100 % державною власністю, і корпоратизованих підприємств, передбачатись створення окремого органу, який буде управляти державними активами;

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12    13    14  

Скачан: 3 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама