Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Роль власності у соціально-економічних процесах

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Власність належить до числа таких понять, навколо яких протягом багатьох століть схрещуються кращі розуми людства.
Розрізняють соціальні, політичні, морально-психологічні та, навіть, ідеологічні аспекти власності.
Структура власності, як і будь-якої складної системи, багатобарвна і різноманітна. Зміни у формах та сутності власності багато в чому модифікують усю структуру суспільно-економічних відносин. На новому витку суспільного прогресу має відбутися не просто заперечення приватної власності, а діалектичне подолання відносин власності взагалі. Ці відносини мають поступитися місцем принципово іншим системоутворюючим структурам.
Власність як економічні відносини почала формуватися ще на зорі становлення людського суспільства. На монополізації різних об'єктів власності тримаються всі найважливіші форми позаекономічного й економічного примусу до праці.
У соціально-економічній літературі, у тому числі і юридичної, широко поширене визначення власності як присвоєння індивідом чи колективом коштів і продуктів виробництва усередині і за допомогою визначеної суспільної чи форми як самої суспільної форми, за допомогою якої відбувається присвоєння.
У своїй роботі я спробувала узагальнити весь зібраний мною матеріал, але в процесі розгляду даної теми, у мене виникла величезна кількість питань, на які я у швидкому майбутньому сподіваюся знайти відповідь.
Список використаної літератури
1. Г. Н. Климко, В.П. Несторенко Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект. Вища школа - Знання. К. - 1997.
2. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселева Курс экономической теории. Аса. Киров - 1994.
3. Дзюбик, Ривак Основи економічної теорії. К. - 1994.
4. С. В. Мочерний Основи економічних знань. Феміна. К. - 1996.
5. Экономическая теория: учебник для вузов. СПб. Питер. 1997.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание т.21.
7. С. В. Мочерний Основи економічної теорії. Тернополь 1993.
План.
1. Вступ
2. Ставлення до власності у світі історичної діалектики.
2.1. Вплив розвитку знарядь праці на диференціацію власності
3. Власність як економічна категорія
3.1. Форми, види і типи власності
3.2. Економічна теорія прав власності
4. Власність в аспекті Аграрних відносин. Еволюція власності на землю
4.1. Розвиток власності на землю у ХХ столітті
4.2. Аграрні реформи
5. Висновок
Список використаної літератури
Київський інститут інвестиційного менеджменту
Курсова робота з предмету “політекономія”
На тему:
“Роль власності у соціально-економічних процесах”
Київ 2001

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама