Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

підвищення вимог до ліцензування професійних учасників фондового ринку;
розроблення програм оперативних дій щодо регулювання фондового ринку в разі фінансової кризи;
спрямування зусиль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку переважно на регулювання відкритого обігу цінних паперів;
створення системи контролю та торгівлею цінними паперами за участю афілійованих осіб;
забезпечення правового захисту працівників Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які здійснюють правозастосовчі функції;
розроблення та запровадження ефективної системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють регулювання і контроль на фондовому ринку;
створення єдиної бази даних про акціонерні товариства.
Розвиток законодавства України про цінні папери потребує: прийняття Законів України “Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)”, “Про цінні папери та фондовий ринок” (нова редакція), “Про акціонерні товариства”, “Про недержавні пенсійні фонди”, “Про електронний документообіг електронний підпис”.

Використана література:
Закон України “Про цінні папери і фондову Біржу” /від 18 червня 1999 р., м. Київ/
“Україна на роздоріжжі” /за редакцією Акселя Зіденберга і Лутуа Хоффмана, м. Київ 1998/
“Фондовий ринок України /навчальний посібник, м. Київ 1994/
Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні / від 10 грудня 1997/
“Урядовий кур'єр”/ 4 квітня 2001р./ ( “Орієнтир” ).
Тема: Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворені
План:
1) Поняття та види цінних паперів:
а) Акції
б) Облігації
в) Ощадні сертифікати
г) Векселі
2) Ринок цінних паперів
а) Розвиток ринку цінних паперів в Україні
б) Структура ринку цінних паперів
3) Діяльність по випуску та обігу цінних паперів
4) Національна депозитарна система та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
5) Фондова Біржа
6) Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України
Київський Національний економічний університет
Кафедра політичної економіки
Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
Курсова робота
студентки 1-го курсу
вечірнього факультету
спеціальність 6201
Ганич Людмили
Науковий керівник
_____________________________
Київ 2001

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама