Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Ринок житла в Україні

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37  

Зміст
ВСТУП 2
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА 4
1.1.Поняття ринку житла 4
1.2. Нормативно-правове регулювання ринку житла…………………………..8
2. ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 15
2.1. Аналіз ринку розвитку та формування ринку житла України 15
2.2. Особливості ринку житла Київської області 21
2.3. Особливості застосування цільових облігацій в київській області 45
3. УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ЖИТЛА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 51
3.1. Шляхи удосконалення ринку житла Київської області 51
3.2. Фактори розвитку ринку житла Київської області 65
3.3. Іпотечне кредитування як спосіб удосконалення функціонування ринку житла Київської області 70
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80
ДОДАТКИ 82
ВСТУП
Житлове будівництво є однією із найважливіших та потужних галузей господарського комплексу Київської області, оскільки саме воно формує життєдіяльність області та суттєво впливає на стан економічних відносин в регіоні. Особливістю ринку житла в області є його розподіл на два основних компоненти: житлове будівництво (багатоповерхові будинки) та котеджне будівництво (котеджні містечка).
Сучасний ринок житла формується за рахунок пропозиції житла як на первинному, так і на вторинному ринку житла, що забезпечує наявність різної зав якістю та ціною пропозиції на ринку житла.
Актуальність даної теми зумовлена динамікою розвитку ринку житла в Київській області.
Об’єктом дослідження є ринок житла та особливості його розвитку.
Предметом дослідження є процес формування та розвитку ринку житла Київської області.
Метою дослідження є аналіз формування та розвитку ринку житла Київської області з можливістю висловлення перспективних прогнозів його розвитку.
Мета дослідження реалізується при вирішенні наступних завдань дослідження:
* вивчення економічного змісту поняття «ринок житла», його складових;
* аналіз формування та розвитку ринку житла України;
* вивчення формування та розвитку ринку житла Київської області;
* перспективна оцінка розвитку ринку житла Київської області;
* аналіз шляхів вдосконалення ринку житла Київської області.
Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану формування та розвитку ринку житла Київської області. В процесі дослідження формування та розвитку ринку житла Київської області були використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація.
Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА
1.1. Поняття ринку житла
Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України, утворюють житловий фонд. Житловий фонд включає:
* жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд);
* жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об’єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд);
* жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів);
* жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд);
* квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення) [10, 26-28].

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама