Калужские рефераты


Дипломы,курсовые по таможенной системе, таможенному праву

Скачать реферат:

Название: Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49  

ЗМІСТ
Вступ
Літературний огляд
І Стан розвитку ринку меблів в Україні
1.1 Основні тенденції розвитку
1.2 Проблеми ідентифікації, сертифікації та перспективи розвитку
1.3 Основні задачі та принципи митної служби
ІІ Формування споживних властивостей меблів в технологічних процесах їх виготовлення
2.1 Сировина, яка використовується у виробництві меблів
2.2 Моделювання, конструювання та проектування як фактор якості меблевих товарів
2.3 Технологічний процес створення меблів
Експериментальна частина
ІІІ Об'єкт і методи досліджень
3.1 Меблі. Укрдіпромеблі
3.2 Методи досліджень меблів
IV Товарознавча експертиза меблевих товарів, що підлягають митному оформленню
4.1 Товарознавча експертиза якості меблів, що перетинають митний кордон
4.2 Порядок митного контролю та митного оформлення меблів із застосуванням вантажної митної декларації
4.3 Визначення митної вартості меблів у разі їх переміщення через митний кордон України
4.4 Контроль за доставкою меблів у митниці призначення
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
На протязі багатьох років у нашій державі, в умовах високої монополізації виробників регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а виробництво та адміністративно-командний механізм розподілу, регулювали споживання, формували попит і смак покупців.
Політика, яка провадилась, поступово вела меблеву галузь до її загального відставання від розвинутих країн.
У таких умовах проблема конкурентоспроможності товару у виробників практично не піднімалася, а якщо і ставала, то вирішувалася лише для тієї продукції, яка реалізовувалася на зовнішньому ринку.
Кілька років тому, коли ринкові відношення тільки почали формуватися, а підприємства одержали значну самостійність, основний опір в роботі меблярів України був направлений на отримання максимального прибутку, причому різноманітними методами (підвищення цін, біржова торгівля, скорочення асортименту, доставка сировини й напівфабрикатів за кордон, бартерними операціями).
Загальний спад ефективності виробництва і зниження життєвого рівня населення в той час привели до протиріччя між попитом та пропозицією, які у свою чергу негативно впливали на обсяг виробництва, ріст цін, безробіття, втрату конкурентоспроможності ряду підприємств та ін.
Зараз незважаючи на економічні та політичні негаразди, в нашій країні передбачається збільшення виробництва меблів, покращення якості їх асортименту, особливе значення надається покращенню якості житлового будівництва та підвищенню рівня комфортабельності квартир. Покращення комфортабельності квартир, крім об’єму, характеристики повинні забезпечити удосконалення системи його обладнання, в тому числі виробництва меблів, які сприяють підвищенню рівня естетичних запитів населення. Таким чином корінне підвищення естетичних властивостей, покращання споживчих властивостей, надійності, довговічності та конкурентоспроможності на світовому ринку є основою проектування та виробництва меблів.
Меблі один з основних товарів народного споживання. Вони мають велике значення в організації побуту, відпочинку, роботи. Покращання їх якості, споживчих властивостей – важлива передумова покращeння рівня життя населення. В сучасній економіці одним з головних напрямів фінансово-економічної та виробничо-збутової стратегії кожного виробника є підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів для закріплення його позицій на ринку, з ціллю отримати максимальний прибуток.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама