Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по банковскому делу и кредитованию

Скачать реферат:

Название: Гроши

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  

Тема лекції №1: Гроші: сутність, історія та функції.
Проблеми:
Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку.
Функції грошей та різні підходи до них.
Функціональні форми грошей. Грошові агрегати M1, M2, M3, L.
Грошовий обіг. Закон грошового обігу.
Грошова реформа. Особливості її проведення в Україні.
Рекомендована література:
Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - Москва: Юристъ, 1997
Гальчинський А. Теорія грошей. - Київ: Основи, 1996
Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. -Київ: Основи, 1996
Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
Основи економічної теорії. - під редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1997
Кравець В. Гривня - жіночого роду \\ Вісник НБУ. - 1997. - №9
Основи ринкової економіки. - під редакцією - Київ: Либідь, 1995
Макконелл К.Л., Брюс С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. - Москва: «Республика», 1992
Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993
Савлук М. І. Гроші та кредит. - Київ: Либідь, 1992
Чухно А. Передумови і результати грошових реформ у постсоціалістичних країнах \\ Вісник НБУ. - 1997. - №5
Ющенко В. Результати реформи мовою цифр \\ Вісник НБУ. - 1997. - №9
Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку.

Гроші - одне з найдавніших явищ суспільства - відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
Гроші - це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.
Гроші - це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати.
Гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.
Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику “Економікс” Макконнела та Брю. На питання “що таке гроші?” автори підручника дають відповідь: “Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми”.
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама