Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по педагогике, психологии, обучению ребенка

Скачать реферат:

Название: Обучение детей письму (укр) - (реферат)

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Обучение детей письму
ПЛАН
Вступ............................................................................................................Частина 1 . Загальне визначення письма,
як вид мовленнєвої діяльності................................................
1.1 Загальне визначення письма....................................................
1.2 Лінгвопсихологічні особливості письма.................................
1.3 Цілі та принципи навчання письма........................................

Частина 2 . Методи та прийоми навчання письма
на початковому етапі..............................................................
2.1. Лінгвістичний матеріал для письма....................................
2.2. Типологія вправ для навчання письма...............................
2.3. Навчання графіки..................................................................
2.4. Навчання орфографії............................................................
Висновки...................................................................................................
Бібліографія..................................................................................................

ВСТУП
На сучасному етапі навчання іноземній мові письмо відіграє одну з важливих ролей, презентуючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності : аудіювання , говоріння і читання , з якими воно дуже тісно пов'язане , являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови. Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства, тому йому належить визначна роль на зламі тисячоліть створювати та зберігати духовні , а через них і матеріальні цінності.
Наприкінці 20 ст. проблемою навчання письма замалися такі відомі методисти радянського періоду, як І.Л. Бім, С.Ф. Шатілов, Г.В. Рогова,
Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, С.Ю. Ніколаєва.
Ефективність процесу навчання письма залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до комунікативних завдань.
Мета роботи . Основною метою цієї роботи є дослідження. Осмислити та проаналізувати наукові передумови та практичні методи навчання письма на початковому етапі в школі, як основи подальшого навчання з метою оволодіння мовленнєвою діяльністю.
Об'єкт. Об'єктом дослідження курсової роботи є предмет навчання письма на початковому етапі, тому що це питання представляє собою практичний та теоретичний інтерес.
Завдання роботи. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань :
- визначити роль письма в навчанні німецької мови на початковому
етапі.
- розкрити особливості навчання письма і специфіку навчального
матеріалу на початковому етапі
- дослідити і проаналізувати проблеми, що виникають в теорії та на практиці в зв'язку з навчанням письма на початковому етапі.
Для вирішення поставлени завдань нами використовується ряд методів дослідження : збір інформації, аналіз наукової та методичної літератури, індуктивно-дедуктивний метод, метод кількісної та якісної обробки даних.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Скачан: 2 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама