, , .

:

:

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

: ..
. N( 09
77121999

.

E.
1.
Ʌ.4
2. ȅ..10
3. ,

...............................................14
4.
......................................................................................16
5. ,
, ,

........................18
6. - ....................20
7.
...................................................................................21
................................................................................................24
..................................................................................................25
- , , . , . . , , .
, . . , . . ; - .
.
.
1. .

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

: 26 .

 , , ,

? !