Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по микроэкономике, экономике предприятий, предпринимательству

Скачать реферат:

Название: Відносини власності: їх типи і форми

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Контрольна робота
З дисципліни: Політекономіка.
За темою (розділом навчального плану): Відносини власності: їх типи і форми.Новітні
тенденції у розвитку відносин власності.
Види інфляції.Дезінфляція,дефляція,
Стагфляція.Основні види інфляції в Україні.
Київ 2000
І. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ.
І.І. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ.
Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності.
Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище і соціально-економічний процес, характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю. Розрізняють соціальні, політичні, морально-психологічні та навіть ідеологічні аспекти власності.
Власність в економічному розумінні є історичною і логічно визначеною. Власність, що розкривається і реалізовується в площені взаємодії “людина-людина” має назву соціально-економічна власність, яка визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб'єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характери-зується привласненням засобів виробництва та його результатів.
В юридичному розумінні власність відтворюється системою зв'язків “людина-річ”. Власність відображає майнові відносини , свідомі, вольові взаємозв'язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріплюється системою відповідних прав власності.
Відносини власності є сутнісними, системоутворюючими, тобто визначають характер функціонування і розвитку комплексу відносин відтворення. Пронизують кожний його елемент, але не відбивають усієї різноманітності їхніх вторинних та інших похідних форм.
Структура власності - різноманітна. Класифікується за основними системоутворюючими і структуровизначальними критеріями:
внутрішньогенетичними;
суб'єктами і економічними рівнями;
об'єктами;
формами;
видами власгості.
Внутрішню побудову відносин власності показано на Мал.1
Відносини привласнення засобів виробництва та його результатів-основа відносин власності.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
Економічні Позаекономічні
Мал. 1
Привласнення - це економічний процес, спосіб перетворення предметів, явищ природи і суспільства. Складовими є володіння, розпорядження і користування.
Володіння характеризує необмежену в часі належність об'єкта власності певному суб'єкту, фактичне панування суб'єкта над об'єктом власності.
Розпорядження - здійснюване правом прийняття планових і управлінських рішень з приводу функціонування і реалізації об'єкта власності.
Користування (використовування) - процес виробничого застосування і споживання корисних властивостей об'єкта власності, а також створення за його допомогою благ.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама