Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Сучасні технології менеджменту

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Сучасні технології
Менеджменту.
План.
Вступ……………………………………………………………………3
1. Сутність та зміст менеджменту……………………………5
1.1. Загальні поняття.……………………………………………..5
1.2. Задачі і цілі управління………………………………………..6
1.3. Школи та принципи управління……………………………7
1.4. Сучасні принципи менеджменту…………………………10
2. Сутність і зміст функцій менеджменту………………….12
2.1. Основні функції менеджменту……………………………..14
2.1.1. Функція планування……………………………………….15
2.1.2. Функція організації……………………………………….17
2.1.3. Функція мотивації………………………………………..18
2.1.4. Функція контролю………………………………………..19
2.2. Функції управління на сучасному етапі………………...20
3. Методи і моделі управління………………………………….23
3.1. Сучасні методи управління………………………………..23
3.2. Сучасні проблеми управління………………………………25
3.3. Наукові підходи до менеджменту………………………27
3.4. Нові види менеджменту…………………………………..29
4. Сучасні технології менеджменту………………………….31
4.1. Нові інформаційні технології управління……………….33
4.2. Інноваційний менеджмент………………………………...35
4.3. Нова соціальна система управління..…………………..38
4.4. Значення технологій менеджменту ……………………40
Висновок……………………………………………………………..42
Список використаної літератури……………………………..44
Вступ.
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.
В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.
Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.
Упровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема, менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Скачан: 14 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама