Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Управління трудовими ресурсам як динамічна система

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Інститут менеджменту та бізнесу
КУРСОВА РОБОТА
За темою “Управління трудовими ресурсам як динамічна система”
Студентки Чорномаз Ольги Сергіївни
Група БТ-1
Спеціальність Управління трудовими ресурсами
Київ - 1999
ЗМІСТ
1. Вступ……………………………………………………………………………3
2. Система управління персоналом:…………………………………………6
2.1. Завдання, принципи, аспекти та зміст управління
персоналом…………………………………………………………….6
2.2. Елементи системи управління персоналом:………………………7
2.2.1. Кадри - головний елемент системи управління
людськими ресурсами…………………………………………………7
2.2.2. Кадрова політика - основа системи управління кадрами……….9
2.2.3. Кадрові служби - інструмент реалізації кадрової політики…….11
2.2.4. Кадрова робота - засіб реалізації кадрової політики:…………..14
2.2.4.1. Аналіз робочих місць ..……………………………………………15
2.2.4.2. Планування та прогнозування персоналу……………………..17
2.2.4.3. Організація набору персоналу ……………………………….. 21
2.2.4.4. Регуляція заробітньої плати та надання пільг………………..25
2.2.4.5. Адаптація кадрів……………………………………………………26
2.2.4.6. Оцінка кадрів………………………………………………………..28
2.2.4.7. Професійне навчання та підвищення кваліфікації …………30
2.2.4.8. Планування кар\єри. Переміщення та звільнення
працівників…………………………………………………………..32
3. Висновки……………………………………………………………………….36
4. Додатки ………………………………………………………………………38
5. Список літератури……………………………………………………………44
ВСТУП
Управління людьми має довгу історію. Фактично появу управління людьми можна пов'язати з появою перших людських спільнот - племін, общин, кланів, адже коли об'єнуються дві людини для досягнення спільної мети, виникає необхідність координації дій, а отже один з них був змушений стати керівником. Вивчення історії розвитку людського суспільства свідчить про те, що вже в давнину були великі організації, які мали формальну структуру та відповідні рівні управління. Прикладом таких організацій може бути імперія Олександра Македонського, яка охоплювала величезні площі і об'єднувала мільйони людей. Керівництво нею здійснювалось певними структурами, які включали імператора, його довіренних осіб, губернаторів провінцій, митників, збирачів податків, наглядачів за роботою рабів.
Поступово, з появою більш складних соціальних організацій, виникло управління персоналом, яке з часом розвинулось у цілісну систему, перетворившись на особливу функцію управління в цілому, яка потребує спеціальних знань та навиків.
Наприкінці 19 століття різко виросли масштаби виробництва, почали створюватися великі підприємства, на яких були зайняти тисячі людей. Змінилося обладнання, процесс виробництва потребував впровадження нових технологій. Виникла необхідність нового підходу до управління кадрами та наукового обгрунтування менеджменту. Вперше інтерес до управління, як до науки, з'явився після виходу книги Фредеріка Тейлора “Принципи науковго управління”. На розвиток теорії управління вплинули праці А. Файоля, який почав аналізувати менеджмент системно, за функціональними рисами, такими як оперативне планування, календарне регулювання, управлянську координацію та контроль з використанням принципу зворотнього зв'язку; О. Шелдона; Д. Мак-Грегора, який розробив теорії “X” та “Y”, що характеризували відношення робітника до праці; Ф. Герцберга, який розробив теорію мотиваційної гігієни; А. Маслоу, автора книги “Мотивація та особистість”, що виділив п'ять видів потреб: фізіологічні, потреби у безпеці, у належності до певної соціальної групи, у повазі до себе та в самовираженні; та інших.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  

Скачан: 42 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама