Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Управління контрактною діяльністю на підприємстві

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24  

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності
Випускна робота
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Тема роботи: "Упрвління крнтрактною діяльністю на підприємстві:
розробка, застосування та виконання
зовнішньоекономічних договорів"
На матеріалах: ВАТ "Центролит" (м.Суми)
студента УАБС (денної форми навчання)
IV курсу гр. М-72
спеціальності: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Заїки Павла Вікторовича
Допущена до захисту
завідуючий кафедрою
проф.Козьменко С.М.
___________________
«___»_________2001р.
Науковий керівник
випускної роботи:
Чуйко О.В.
_______________
Виконавець-випускник:
Заїка П.В.
_________________
«___»_______2001р.
Суми - 2001
Зміст
ВСТУП............................................................................................. 4
1. Економічні та правові передумови застосування контрактної регламентації відносин із зарубіжними партнерами.......……....... 6
Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної бізнесової діяльності су'єктів господарювання України..................................................................................... 6
Джерела правового регулювання контрактної діяльності................................................................................. 12
2. Концептуальні підходи щодо управління контрактною діяльністю на підприємстві............................................................ 15
Характеристика основних напрямків, організаційних форм та методів експортно-імпортної діяльності ВАТ "Центролит"...................................................................... 15
2.2. Організаційні підходи щодо знаходження та оцінки партнерів для здійснення зовнішньоекономічних угод.............................………………………………………..... 20
2.3. Особливості технології укладення та виконання контракту з урахування специфіки діяльності підприємства на зовнішньому ринку................................................................... 25
3. Вплив факторів ризику на формування базових умов зовнішньоторговельного контракту............................................... 35
3.1. Цінова політика контракту....................................................... 35
3.2. Перерозподіл відповідальності та права власності як джеоело виникнення спорів у практиці міжнародної торгівлі.........................................................................……........... 3.3. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів, як запорука правової захищеності експортера................................................................................... 40 44

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24  

Скачан: 7 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама