Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Комплексне використання методів управління виробництвом у ВАТ "Зелений Гай" Вознесенського району

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27  

Міністерство аграрної політики України
Миколаївський державний аграрний університет
Кафедра менеджменту організацій та права
К У Р С О В А Р О Б О Т А
з дисципліни «Менеджмент організацій» на тему:
«Комплексне використання методів управління виробництвом у
ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району»
Виконав:
студент групи Е5/1
Резніченко Д.В.
Перевірив:
Доцент, к. с.-г. н.
Гречкосій В.В.
Миколаїв -2008 р.
Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна управлінська характеристика ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району
1.1. Розміщення господарства, його природні та економічні умови
1.2. Розміри та спеціалізація господарства
1.3. Організаційна структура господарства та його структура управління
1.4. Показники економічної ефективності
Розділ 2. Система методів управління, які вже склалися у ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району, їх характеристика і взаємозв’язок
2.1. Суть і класифікація методів управління
2.2. Економічні важелі управління зовнішнього і внутрішнього впливу
2.3. Організаційно-розпорядчі методи впливу на колектив
2.4. Методи соціально-психологічного впливу на колектив
2.5. Колективний підряд, орендні відносини та їх значення в управлінні господарством
Розділ 3. Удосконалення методів управління ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району
3.1. Удосконалення методів адміністративного впливу на колектив 45
3.2. Використання економічних методів впливу на колектив для покращення кінцевих результатів виробництва, їх роль в умовах радикальної економічної реформи
3.3. Удосконалення соціально-психологічних методів управління
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Вступ
Агропромисловий комплекс України відіграє визначальну роль у досягненні продовольчої безпеки суспільства, яка є однією з основних умов стійкості і незалежності держави. Сьогоднішній його стан характеризується глибокими якісними змінами. Нові умови господарювання, зміна відносин власності, структурні зміни в економіці в період переходу до ринкових відносин, які супроводжувалися значним спадом виробництва, вимагають пошук резервів для покращення ситуації. Використання внутрішніх факторів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що є важливою умовою створення економічних резервів для сталого економічного розвитку агропромислового комплексу в майбутньому, можливе за умови широкого та ефективного використання методів управління сільськогосподарським підприємством.
Методи управління - це способи впливу керуючих систем на керовані об'єкти з метою реалізації завдань управлінської діяльності. Вони визначають (з урахуванням змін у розвитку систем) конкретні способи, прийоми досягнення мети управління і визначають вибір способів управлінської діяльності. Оскільки управління як цілеспрямований вид діяльності спирається на систему об'єктивних законів розвитку керуючих і керованих об'єктів, то методи управління є складовою частиною механізму їхнього свідомого використання.
Саме за допомогою методів управління керівники підприємств мають змогу впливати на трудові колективи, координувати їхню діяльність, спрямовувати на виконання робіт, стимулювати працівників, підвищувати рівень їхнього матеріального та морального задоволення від роботи. Від методів управління залежить ефективність функціонування структури підрозділів і підприємства в цілому як складної соціально-економічної системи.
А тому дослідження системи методів, що використовуються сучасними сільськогосподарськими підприємствами та пошук шляхів удосконалення їх використання є надзвичайно важливою проблемою сучасного управління аграрним виробництвом. Все викладене і обумовило актуальність теми даного дослідження.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама