Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по культуре, литературе, музыке ИЗО, истории

Скачать реферат:

Название: Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії (укр) - (реферат)

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

М. О. У.
О. І. С. В.
Реферат
з історії України
на тему: "Входження Північного Причорномор'я Криму та Правобережної України до складу Росії"
Автор:
к-нт 42 взв.
Салаш О.А.
Керівник:
кандидат історичних наук
доцент, полковник
Усаток Іван Федорович
м. Одеса
2002 р.
Вступ 2
Між "чотирьох вогнів" 3
Економічне життя 4
Під іноземною владою 5
Козацький устрій та визвольні рухи 7
Захоплення Росією українських земель 9
Адміністраційний розподіл українських земель 10
Суспільний лад України за російської окупації 13
Висновок 19
Використована література 21
Вступ
Коли допалала Руїна і розвіявся дим пожарищ, Гетьманщина на левом бережу Дніпра перетворилася в новий центр політичного, культурного і господарського життя України. Відтепер фокус визначальних подій в історії цієї країни остаточно перемістився з її крайнього заходу на крайній схід.
Гетьманщина була автономним, але аж ніяк не незалежним політичним утворенням. Але у всякому разі вона давала українцям більше самостійності, чим вони мали коли-небудь, з часів Галицько-Волинського князівства.
Як частина Російської імперії, Гетьманщина існувала в досить новому для більшості українців політичному оточенні. Це не була та роздираєма на частині, що розвалюється імперія польської шляхти, що усе ще носила горде ім'я Речі Посполитої і з який українці мали справу до цієї пори. Відтепер (у всякому разі після того як довелося поставити хрест на сподіваннях частини козацької еліти на польську чи турецьку альтернативу) українцям стояло посперечатися із суворими правителями Росії, що набирає силу.
Російські царі, повні рішучості зосередити усю владу в імперії у своїх руках, по самій своїй суті не могли прийняти ідеї українського (чи якого-небудь іншого) самоврядування. І таке положення речей цілком відповідало принципам і практиці абсолютизму, що з початку XVIII в. установлюється по всій Європі. Недарма такі переконані поборники абсолютизму, як Петро I і Катерина II - два найвидатніші правителі Росії,- вважали самодержавство не тільки найдійовішим і доцільної, але і самим освіченим способом правління. Подібна позиція вступала в повне протиріччя з тими формами самоврядування, заснованими на самобутніх установах і традиціях, що існували в Гетьманщині. Звідси головною проблемою політичного життя України XVIII в. стає боротьба імперського централізму Росії з прагненням України до автономії - боротьба довга і драматична.
Між "чотирьох вогнів"
В останню чверть XVII - на початку XVIII ст. відбувалися досить великі перетворення у співвідношенні сил між державами Східної та Південно-Східної Європи, які значно вплинули на політичний статус Правобережної України. Українське територіальне питання набуло міжнародного значення, адже кожна з "високих сторін" (Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія та залежне від неї Кримське ханство), як і раніше, прагнула не допустити створення на геополітичній європейській карті самостійної і незалежної козацької України.
Зважаючи на відносну рівність експансіоністських можливостей урядів цих чотирьох країн, державне життя на правобережних землях, що були під час Визвольної війни 1648-1676 рр. ядром українського політико-адміністративного устрою, майже занепадає. Внаслідок польсько-турецької війни 1673-1676 рр. територія Правобережної України була захоплена і розподілена між королем і султаном. Кордони, які відмежовували від Корони Польської Подільське воєводство (турки, виходячи з умов Журавницького миру, ще мали право володіти південною Київщиною та Брацлавщиною), було встановлено 1680р.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама