Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по культуре, литературе, музыке ИЗО, истории

Скачать реферат:

Название: Жизнь и деятельность метрополита Петра Могили (Україна) - (реферат)

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Харківський державний університет
Реферат
з історії України на тему:
Життя та діяльність митрополита Петра Могили.
Виконала:
студентка
І курсу
ф-ту іноземних мов
групи ЯЄ-12
Коломієць Ольга Андріївна.
Харків - 1999 рік

ПЛАН РЕФЕРАТУ:
І. Суспільні умови на Україні в часи життя та діяльності Петра Могили (перша половина ХVІІ ст.).
ІІ. Історичне значення життя та діяльності Петра Могили.
ІІІ. Життя та діяльність Петра Могили:
1. Родина Могил.
2. Встановлення дати народження Петро Могили (версія Олеся Білодіда).
3. Освіта, яку одержав Петро Могила (версія Олеся Білодіда).
4. Києво-Печерський монастир, Лаврська школа.
5. Краківський сейм, роль, яку на ньому відіграв Петро Могила. Результати сейма.
6. Петро Могила - митрополит київський:
а) затвердження Петро Могили на посаду митрополитом;
б) Софійський собор;
в) богослужебні книги;
г) Ли?о?.
7. Київська колегія.
8. Заповіт Петра Могили.
ІV. Мої думки про значення діяльності Петра Могили для розвитку української освіти.
Життя київського митрополита Петра Могили для багатьох людей ще й сьогодні є неабиякою загадкою. Складною і суперечливою була доля цього визначного церковного та культурного діяча, що полишив неабиякий слід в історії Украіни. Про Могилу написано багато праць у нас і за кордоном. Його діяльність, як правило, аналізується в трьох аспектах: громадсько-політичному, культурному та релігійному.
Час, у який жив і діяв Петро Могила, був часом крутого історичного повороту в долі українського народу, зв'язанного з національно-визвольним рухом і підготовкою культурно-історичних умов для соціальних та просвітницьких реформ. Він був громадянином у широкому розумінні цього слова. Незважаючи на свою високу церковну посаду (все ж таки митрополит), Петро Могила не замикався у мурах монастиря, а розумів церкву, як один із засобів політичної й ідеологічної боротьби. З одного боку, як представник легального табору, своєю діяльністю він давав простір для розвитку національно-визвольного руху в Україні, а з другого - використовував усі свої легальні можливості і зв'язки з Річчю Посполитою для поліпшення долі українського народу. Це була складна діпломатична гра, багато кому незрозуміла, можливо, й зараз.
З іменем Петра Могили пов'язане розгортання системи вищої і середньої освіти в Україні та Росії, яка не просто копіювала західноєвропейські школи, але й могла конкурувати з ними. Він був фундатором і творцем першого в усій Східній Європі вищого навчального закладу - Києво-Могилянської Колегії, що стала попередницею Української Академії та Київського Університету.
Однією з важливих сторін його діяльності була організація і розвиток книговидавничої справи. Він надав роботі Лаврської друкарні такого розмаху й гуманістичного змісту, якого не знала досі історія книгодрукування в Україні. Одним з перших він почав вводити книгодрукування книжною українською мовою того часу, значно підняв престиж і авторитет слов'янських видань.
Меценат українського мистецтва. письменник і публіцист, він залишив близько 20 творів церковно-теологічного, полемічного, просвітницького, філософського та моралізаторського характеру. Зокрема, йому належить розробка і обгрунтування обрядів, характерних для життя українського суспільства того часу,скажімр, ритуалу вінчання.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Скачан: 9 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама