Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по финансам и финансовому право

Скачать реферат:

Название: Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти /на укр. языке/

  1     2    3    4    5  

Індекс групи 26897-МБС-1
П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович
Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75
Назва організації, посада ТзОВ “Інтерком” ЛТД,
менеджер відділу реалізації
Контрольна робота
з спеціальності “Банківська і страхова справа”
з предмету “Фінансове право”
Тема ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ,
ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ПЛАН.
Вступ…………………………………………………………………….С.3.
1.Сутність фінансової діяльності держави…………………………….С.4.
2.Принципи та методи фінансової діяльності держави
в Україні……..…………………………………………………………..С.6.
3.Правові аспекти фінансової діяльності держави в Україні………...С.8.
Висновки…………………………………………………………………С.10.
Список використаної літератури……………………………………….С.11.
ВСТУП.
Фінансова діяльність держави – одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України. Ця діяльність виявляється у збиранні, розподілі та використанні потрібних державі грошових коштів. Отже, фінансова діяльність держави спричинена необхідністю держави здійснювати розподіл та перерозподіл національного доходу.
При висвітленні теми даної контрольної роботи ставиться мета визначити, в чому полягає сутність фінансової діяльності держави в Україні, яких принципів дотримується держава при її здійсненні, які методи вона при цьому застосовує. В роботі аналізуються ряд норм Конституції України та інших законодавчих актів, присвячених правовим аспектам фінансової діяльності держави.
Джерелами при написанні даної роботи є Конституція та закони України, матеріали підручників та посібників.
1.СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ.
Термін “фінанси” походить від франц. finance – “обов`язкова сплата грошей”, що, у свою чергу походить від лат. finare – “закінчити, врегулювати суперечку ( грошову )”.
У сучасному розумінні фінансами називають систему економічних відносин, за допомогою яких створюються і розподіляються державні кошти.
Як зазначає А.Г.Зюнькін, “фінансова діяльність держави зумовлена об`єктивною необхідністю розподілу та перерозподілу національного доходу, а також задоволення як індивідуальних потреб громадян, так і потреб суспільства в цілому.” [3; 4]
На практиці фінансова діяльність держави уявляє собою процес збирання,розподілу (перерозподілу) та використання коштів, що забезпечуют
ь виконання державою функцій. Нею займаються уповноважені державні органи, що здійснюють пряме планове збирання і розподіл коштів.
Всі фінансові ресурси в державі поділяються на централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Централізовані фонди надходять у розпорядження держави як суб’єкта влади, тоді як децентралізовані утворюються в усіх галузях народного господарства.

  1     2    3    4    5  

Скачан: 68 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама