Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по финансам и финансовому право

Скачать реферат:

Название: Юридична в_дпов_дальн_сть в сфер_ валютного регулювання

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Міністерство освіти України
Запорізький державний університет


До захисту допущений
Зав. кафедрою
кримінального права
та кримінології
____________________
(підпис)
Дудоров О. О.
25 травня 1999 року


Дипломна робота
на тему: «Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання»

Виконав Мягченко Андрій Олегович
________________ 5 травня 1999 р. _______________
(підпис)
Керівник канд. юр. наук С. О. Тіщенкова ________________
(посада) (ім`я, по батькові, (підпис)
прізвище)
Нормоконтролер _________________ Т. О. Коломоєць
(підпис) (ім`я, по батькові, прізвище)

Перелік скорочень, умовних символів

абз. – абзац;
ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність;
ІРЛ – індивідуальний режим ліцензування;
КпАП – кодекс про адміністративні порушення;
КК – кримінальний кодекс;
КМ – Кабінет Міністрів;
МЗЕЗ – Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків;
МВБУ – Міжбанківська валютна біржа України;
НБУ – Національний банк України;
п. – пункт;
пп. – підпункт;
ст. – стаття;
США – Сполучені Штати Америки;
ч. – частина;
Реферат
Дана робота складається із сторінок, у тексті зустрічаються скорочення типу ЗЕД, КК.
При написанні дипломної роботи було використано джерела.
Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, перелік посилань, список використаної літератури.
Мета роботи: висвітлення та аналіз юридичної відповідальності в сфері валютного законодавства; виявлення недоліків та проблем застосування на практиці норм, що регулюють валютні відносини.
Задачі роботи:
1) дослідити розвиток нормативної бази, регулюючій валютні відносини;
2) проаналізувати чинне законодавство в сфері валютного регулювання;
3) дати характеристику основним нормативним актам валютного регулювання;
4) дати характеристику кримінальної відповідальності в сфері валютного регулювання;
5) дати характеристику адмінистративної відповідальності в сфері валютного регулювання;
6) висвитити спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічної діяльності.
Об`єкт дослідження: юридична відповідальність в сфері валютного регулювання.
Предмет дослідження: різноманітних видів юридичної відповідальності, котрі застосовуються до порушників валютного законодавства.
Методи дослідження: логіко-правовий, системний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу, співставлення.
Основні терміни: зовнішньоекономічна діяльність, юридична відповідальність, валютне законодавство, резиденти, нерезиденти, уповноважені банки, валюта, валютні цінності.
Зміст

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Скачан: 20 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама