Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Особистiсть-субєкт полiтики

  1     2    3    4  

Тема:
ОСОБИСТІСТЬ - СУБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ.
План:
1)ВСТУП
2)ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ.
3)МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.
4)ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.
5)ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСОБИСТОСТІ.
6)ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ.
7)ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ.
ВСТУП.
В нормальному, цивілізованому суспільстві політика здійснюється для
Людей і через людей. Яку значну роль не відігравали б соціальні
Групи, масові суспільні рухи, політичні партії, взагалі
її головним суб'єктом виступає особистість, бо самі ці групи
рухи, партії і інші суспільні і політичні організації
Складаються з реальних особистостей і тільки через взаємодію їх інтересів і волі визначається зміст і спрямування політичного про -
Цесу, всього політичного життя суспільства.
Активна участь особистості в політичному житті суспільства має
багатопланове значення.
По-перше, через таку участь створюються умови для більш повно-
го розкриття всіх можливостей людини, для її творчого самовираже -
ння, що в свою чергу складає необхідну передумову найбільш
ефективного вирішення суспільних задач. Так, якісне перетворення
всіх сторін життя припускає всіляку интенсификацию людського
чинника, активна і свідома участь в цьому процесі широ-
ких народних мас. Але поза демократією, довірою і гласністю стають
Неможливі ані творчість, ані усвідомлена активність, ані зацікавлена
участь.
По-друге, загальний розвиток людини як суб'єкту політики є
важливою умовою тісного зв'язку політичних інститутів з
суспільством, контролю за діяльністю політико-управлінських
Структур з боку народу, засобом протидії бюрократичним
відхиленням в діяльному апараті управління, відділень функцій управ -
ління від інтересів суспільства.
По-третє, через розвиток демократії суспільство задовольняє потребу
своїх членів брати участь в управлінні справами держави.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ.
Участь в демократичному політичному процесі є засобом
Самоутвердження людини, формування культури спілкування, навиків уп -
Равлінської діяльності. По мірі все більш повного
задоволення основних матеріальних потреб людини, зростання
її культурного рівня, самосвідомості і самоповаги, будуть розвиватися
потреби і інтереси участі в суспільно-політичному житті. Всес -
тороннє розвинута людина - це і активний суспільний діяч. Чим
далі, тим в більш широких масштабах суспільство буде зштовхуватися з
Цією тенденцією. Надання особистості можливостей для усвідомленого,
Активної участі в суспільно-політичному житті - це засіб утвердження людського в людині.
МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ.
Досягнення мети широкої політичної участі людей значно
залежить від мотивів, якими керується особистість в своїй політи -
чній діяльності, бо сама мотивация може виявитися з точки зору
Суспільних інтересів настільки негативною, що не буде сприяти

  1     2    3    4  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама