Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Нормування праці на підприємсті

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

ЗМІСТ.
Вступ
Принципи організації праці.
Робочий час і його основні елементи.
Діагностика робочого часу.
Нормування часу робітників.
Планування часу керівників і спеціалістів.
6.1. Способи підвищення ефективності використання робочого часу керівників. 7. Методика встановлення інших норм праці.
Список використаної літератури.
Вступ
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідають суспільно необхідному часу, тобто часу, необхідному на виготовлення даного виробу при суспільно нормальних умовах виробництва при середньому рівні цілісності й інтенсивності праці.
Безпосередньо на рівні підприємств суспільно необхідний час виступає як необхідний час - робочий час що необхідний для виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно-технічних умовах даного підприємства робітниками відповідної кваліфікації при нормальній інтенсивності праці.
Ці умови на підприємствах різноманітні, тому різняться і необхідні затрати часу, рівень яких може бути вище або нижче суспільно необхідних затрат. Відповідно будуть різноманітними і фактичні витрати.
Нормування праці це визначення її необхідних затрат на виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно технічних умовах. Ціллю нормування праці є найбільш точне визначення необхідних затрат, а відповідно і результатів праці і їх відбиток у нормах праці.
Ціллю даної курсової роботи є висвітлити суть нормування праці на підприємстві, показати методи і прийоми що використовуються для досягнення даної мети, а також вказати шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.
Принципи організації праці.
Організація праці - система мір спрямованих на більш повне й ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів.
Головна ціль організації праці - створення умов для росту продуктивності праці. Тому правильна організація праці повинна враховувати такі завдання:
техніко-економічне завдання - створення умов праці для ефективного використання робочого часу, трудових навиків і досвіду робітників, а також створення умов для найбільш ефективного використання устаткування й інших матеріальних засобів,
соціальна - створення гігіїєнічних і безпечних умов праці. Охорона праці з метою зробити її привабливою і творчою.
Охорона праці здійснюється по таких основних напрямках:
кооперація праці в професійно-кваліфікваному, технологічному і функціональному аспектах; нормування
праці як основа її організації;
матеріальне і моральне стимулювання робітників за поліпшення якісних і кількісних показників їхньої праці;
добір, підготування і підвищення кваліфікації кадрів, включаючи вивчання сучасних прийомів і методів праці;
організація робочих місць, включаючи поліпшення умов праці.
У нашій країні не приділяється належної уваги виборові, підготуванню і підвищенню кваліфікації робітників. Деякою мірою це пов'язано зі складність переходу до ринкових відносин. Постійні зміни попиту і пропозиції товарів і послуг і самої робочої сили потребують її великої рухливості, мобільності, у тому числі фахової і кваліфікаційної. Від якісного складу кадрів в організації багато в чому будуть залежати і результати їхньої роботи.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Скачан: 1 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама