Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Формы и системы оплаты труда

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
по дисципліні « ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович
Спеціальність, група: ЗФ - 02
Керівник:
Ядченко Т.О.
Результат, дата:
Реєстраційний номер, дата:
м. Черкаси
2001 р.
З М І С Т
1.1. Форми та системи оплати праці.
1.2. Розрахунок середньої заробітньої плати
2. Задача
3. Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства.
Література
1.1. Форми та системи оплати праці.
Оплата праці (заробітна плата) - грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.
Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується.
Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях народного господарства.
Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна
заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Друга- засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей. Реальна заробітна плата знаходиться в певному співвідношенні із номінальною:
I нзп
Iрзп =

де Iрзп - індекс реальної заробітної плати, визначений за певний період;
I нзп - індекс номінальної заробітної плати за цей же період;
Iц - індекс цін, обчислений за період.
Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% -основна заробітна плата, 30% - додаткова.
Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Її розмір залежить від результатів роботи самого працівника.
Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством.
Основними функціями заробітної плати є:
• відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації);

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Скачан: 7 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама