Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

  1     2    3    4  

Міністерство аграрної політики України
Харківський державний технічний університет
сільського господарства
Кафедра економіки
бізнесу і маркетингу
Реферат
На тему: Ціноутворення на продукцію сільського
господарства в Україні.
Виконав: Студент гр. 43 ЕП
Боровий В.В.
Перевірила: Лєвкіна Р.В.
Харків 2001
Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, - це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величезну заборгованість сільськогосподарських товаровиробників, хронічну збитковість сільськогосподарського виробництва, економічну базу бартеризації, ускладнення кредитної системи та товарно-грошових відносин.
Аналогічна кризова ситуація в АПК була в США в тридцяті роки нинішнього століття. У зв'язку з цим у 1933 р. в США був введений закон про регулювання сільського господарства, яким концепція паритету цін і доходів була визначена як наріжний камінь сільськогосподарської політики. Концепція паритету була представлена в реальному та номінальному виразі. Сутність реального паритету вдало висловив колишній президент США Дж. Рузвельт: "Якщо в 1912 р. фермер міг відвезти в місто бушель зерна, продати його і купити собі сорочку, то і сьогодні він повинен бути в змозі відвезти в місто бушель зерна і купити сорочку". Тобто президент країни проголосив, що реальний паритет в тридцяті роки повинен бути таким, як у 1912 р., який на той час вважався найкращим роком в сільському господарстві країни.
Наші розрахунки показують, що за реалізовану продукцію в 1998 р. проти 1990 р. український сільськогосподарський товаровиробник, користуючись порівнянням Дж. Рузвельта, може купити лише рукави від сорочки. Наприклад, щоб купити комбайн "ДОН-І5ОО" у 1998 р. (дев'ять місяців) проти 1990 р. потрібно продати: пшениці ІІІ класу - в 14,7 рази, молока - в 16,2, великої рогатої худоби - в 21,2, свиней - в - 13,4 рази більше; за 1 т бензину А-7б відповідно: пшениці ІІІ класу - в 4,6 рази, молока - в 4,4, великої рогатої худоби - в 6,3, свиней - в 4 рази більше; за 1 т аміачної селітри відповідно: пшениці ІІІ класу - в 7,6 рази, молока - в 8,7, великої рогатої худоби - в 11,2, свиней - в 7,1 рази більше.
Під номінальним паритетом розуміють співвідношення індексів зміни цін на сільськогосподарську продукцію до індексів зміни цін на продукцію, що споживається сільським господарством. Отже, виходячи із сутності реального паритету, номінальний паритет передбачав у вказаних співвідношеннях одиницю.
Аналіз показав, що у США в 1988 р. порівняно з 1912 р. ціни на сільськогосподарську продукцію зросли в 6 разів, а ціни на товари і послуги, що надавались йому, - майже в 12 разів. Тобто номінальний показник паритету в США становив 0,54.
В Україні в листопаді 1998 р. до 1990 р. індекс цін на сільськогосподарську продукцію склав 0,72, а на засоби виробництва і послуги, що надавалися сільському господарству - 3,52. Тобто у нас номінальний показник паритету становив лише 0,20.
Противники об'єктивної необхідності дотримання номінального паритету в АПК України посилаються на те, що навіть в США з 70-х років він був порушений. При цьому не береться до уваги саме головне, що в США у сільське господарство за роки дотримання номінального паритету був закладений такий виробничий потенціал, який забезпечив темпи росту продуктивності праці у два рази більші, ніж в інших галузях народного господарства. Це і компенсувало американським фермерам недостаючий до одиниці номінальний показник паритету.

  1     2    3    4  

Скачан: 3 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама