Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Гроши (Укр.) - (шпаргалка)

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Гроши
ТЕМА 1.СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ.
1.Походження грошей.
Наукова думка знає остаточносформовані теоретічні концепциї походження грошей з 17ст. Основні концепциї походження грошей:
* еволюційна
* раціоналістична
Вони доповнюють одна одну (не протирічать).
Еволюційна концепція декларує, що гроші виникли врезультаті безпосереднього розвитку суспільства: в конкретній момент часу суспільні відносини досягли рівня. коли виникла потреба мати еквівалент. Існує багато сучасніх доповнень: Фрідмен(Нім.), Харісон, Кнапп, "кембріджська школа".
Згідно рационалістичній концепції, поява грошей спричинена особливими обставинами суспильного розвитку. Оскільки відносини товаровиробників виступали як основа економічного укладу, то з боку виробничих відносин здійснювався постійний вплив на механізм формування вартості. Іншими словами, походження трошей слід розглядати в нерозривному зв"язку з розвитком форм вартості. Більше того: розвиток форм вартості- причина виникнення грошей.
Суспільні відносини на конкретному проміжку розвитку, коли відокремлене існування товаровиробників неможливе. На певному етапі людство розуміє, що із загальної маси продуктів праці виділяються деякі найбільш популярні, володіння якимидає певні переваги, більш швидко включаються в обмін. Стосунки на цьому щаблі розвитку не мали сталого характеру, не були регулярними, носили випадковий характер. Форма вартості на цьому етапі називається 2.випадковою(простою, звичайною).
На другому етапі видиляється ряд продуктів праці з найбільшим попитом. В залежності від дефіциту того чи іншого продукту та конкретних традицій формується ряд еквівалентів, придатних для обміну на всі інші продукти праці. Форма вартості - повна (розгорнута).
Третій етап розвитку форми вартості характеризується появою товару-еквіваленту. Форма вартості - еквівалентна. Товар-еквівалент не мав специфічних економічних характеристик, але за взаємною згодою товаровиробників приймався при обміні.
Коли обмін набуває постійного регулярного характеру, виникає потреба в зручному економічному еквіваленті, якими стають гроші. Потреби ринку набувають такаго важливого значення, що грошова форма вартості закріплюється, а загальний еквівалент - гроші збереглися до цього часу.
Між раціоналістичною та еволюційною концепцією багато спільного. В них виникнення грошей - результат тривалого історичного розвитку. Виникнення грошей пояснюється розвитком товарного виробництва та процесу обміну. На основі концепцій походження грошей можна зробити висновки:
* гроші - не просто товар, а носій певних суспільніх відносін. Саме формування цих видносин зумовило виділення грошового товару.
* гроші як результат тривалого розвитку грошей та вартості не є застиглим явищем, вони постійно розвиваються за суттю і за формами.
* гроші не можуть бути скасовані чи зминені угодами людей або рішенням держави, 3.поки існують адекватні грошам суспільні відносини.
2. Cуть грошей.
Гроші - загальний еквівалент і абсолютно ліквідний товар.
Гроші - специфічний товар, що має властивість обмінюватіся на будь-який інший товар.
Товарна природа грошей та їх еквівалентна форма визначається їх походженням. Після закінчення формування грошей товарним носієм грошей виступали в натурально-речовому виразі золото та срібло. С і З, виступаючи як звичайний товар, визначали товарну прирду грошей. Суспільну рольгрошей С і З виконували за сумісництвом, але товарна природа грошей витікає не з належності благородного металу до товарй, а визначається місцем грошового еквіваленту в економіці.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  

Скачан: 16 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама