Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Досконало та недосконало-конкурентний виробник в довгостроковому періоді: особливості поведінки

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  

Хмельницький Національний Університет
Курсова робота
з дисципліни:
Макроекономіка
на тему:
Досконало та недосконало-конкурентний виробник в довгостроковому періоді: особливості поведінки
Виконала: ст. гр. Фз-1
Наумова О.С.
Викладач:
Ядуха С.Й.
Хмельницький 2008
План
Вступ.
1.1 Сукупний попит та сукупна пропозиція у довгостроковому періоді.
1.2 Теорія виробництва та виробнича функція.
1.3 Ізокванта.
2.1 Фірма в умовах досконалої конкуренції.
2.2 Ізокоста. Мінімізація довгострокових сукупних витрат.
2.3 Реакція конкурентної фірми на зміну ціни.
3. Вибір фірмою обсягу виробництва.
Висновок.
Cписок літератури
Додатки
Вступ
Виробник це суб’єкт мікроекономічного рівня господарювання. Вона також є самостійним сектором мікроекономіки і критерієм його виступає товар (продукція чи послуга).
У ринковій економіці фірма – це товаровиробник і основна виробнича ланка економіки. Вона є й суб’єктом господарювання, товаровиробником, організаційною формою господарювання, суб’єктом індивідуального відтворення; суб’єктом і водночас об’єктом маркетингу і менеджменту тощо.
Економічна сутність виробника полягає в тому, що воно має на меті одержання прибутку, її діяльність спрямована на отримання прибутку після реалізації товару, об’єктивними умовами її існування є безперервний, постійно повторюваний процес виробництва, тобто відтворювання. Факторами виробництва її є робоча сила і виробничі фонди.
Як економічне явище виробник характеризується певною сукупністю продуктивних сил і виробничих відносин. По-перше, він має певну кількість засобів виробництва і робітників, що дає можливість виконувати закінчений цикл операцій і здійснювати випуск продукції. По-друге, – це певна підсистема виробничих відносин.
Отже, вивчення особливостей функціонування фірми в ринковому середовищі є досить актуальним на сьогодення і виявляє певний науковий інтерес.
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей концепції виробника в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
? розглянути процес суспільного виробництва та його особливості;
? дослідити особливості поводження виробника в умовах ринкового господарювання;
Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі функціонування виробника в ринковому середовищі.
Об’єктом курсової роботи є такі поняття як виробник, мінімізація витрат, максимізація прибутку, монополія та конкуренція.
1.1. Сукупний попит та сукупна пропозиція у довгостроковому періоді
Сукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і п слуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а такс економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. Сукупний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів:
1) в датків приватного сектора країни на споживання (С) та інвестиції.
2) видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці.
3) перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги (експорт над внутрішніми видатками на іноземні товари (імпортом) - чистого експорт країни (NX):
YAD = C + I + G + NX (1)
Сукупний попит домогосподарств, фірм та уряду країни складається з попиту на вітчизняні, (C+I+G)d й імпортні (C+I+G)f товари та послуги для задоволення власних потреб. Зовнішній попит на вітчизняні товари й послуги з боку іноземців (X) можна уявити як додатковий внутрішній попит товари вітчизняного виробництва, але не для задоволення власних потреб а з метою продажу іноземцям. Отже, сукупний попит на товари та послуги можна показати таким чином:

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама