Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Реформування грошово-кредитної системи в перехідній економіці України

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Реферат
на тему:
«Реформування грошово-кредитної системи в перехідній економіці України»
План
Вступ --------------------------------------------------------------------------------------3ст.
1. Поняття грошової та кредитної системи ----------------------------------------4ст.
1.1.Поняття грошової системи та її елементи--------------------------------------4ст.
1.2.Становлення грошової системи України---------------------------------------5ст.
1.3.Суть і структура кредитної системи-------------------------------------------- 7ст.
2. Реформування грошово-кредитної системи в перехідній -------------------8ст.
економіці України
2.1. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р.)------------------------- 8ст.
2.2. Грошово-кредитна політика НБУ--------------------------------------------- 11ст.
2.3. Механізм реалізації грошово-кредитної політики-------------------------12ст.
3. Сучасні стратегії грошово-кредитної політики ----------------------------- 13ст.
Використана література ------------------------------------------------------------- 16ст.
Вступ
Реальні передумови для глибоко реформування адміністративно-командної економічної системи України, створення відкритої соціально орієнтованої ринкової економікм виникли після проголошення державного суверенітету України у серпні 1991 року.Основою для вирішення цих завдань був її індустріальний, аграрно-технологічний, науковий та інтелектуальний потенціал-один з найважчих серед республік СРСР. Разом з тим позитивні економічні процеси, які стали помітним у перший період незалежності, все більше уповільнювались під впливом економічної кризи, які дедалі загастрювались.
Враховуючи назвичайно важливу роль грошових відносин в економічному житті суспільства, всі держави, незалежно від їхнього устрою, доручають формування грошових систем центральним органам влади. Місцеві органи влади, навіть у країнах з федеративним усторєм, усунені не лише від формування грошових систем, а й від контролю за функціонуванням їхніх окремих елементів.
Поняття грошової системи та її елементи
Грошова система – форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавним законом. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що регламентують відносини між су’єктами грошового обороту.
Грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як її складова. Тому в багатьох країнгах правові норми, що стосуються грошової системи, визначені безпосередньо в банківському законодавстві, насамперед у законах, які регламентують діяльність центальних банків. Цими законами центральним банкам надаються широкі повноваження щодо регулювання грошової системи. Центральний банк - це інституційний центр грошової системи. Йому належить вирішальна роль у забезпеченні ефективного функціонування грошової системи країни.
За сферою охоплення економічних відносин грошова система - явище надзвичайно містке, адекватне всьому грошовому обороту. Всі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку обслуговують, та форми, в якій вони здійснюються, є об’єктами регулятивного впливу грошової системи.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама