Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Ефективність використання ресурсів підприємства

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Зміст
РОЗДІЛ І
1. Ефективність використання ресурсів підприємства
2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів
3. Основні показники підвищення ефективності підприємства
4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства
РОЗДІЛ ІІ
2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства
2.1. Показник стану і руху основних фондів
2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами
2.3. Показники ефективності використання основних фондів
2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів
2.5. Показники використання трудових ресурсів
РОЗДІЛ ІІІ
3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності
3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ
3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів
3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці
3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства
Висновки
Додатки
Список використаної літератури
Вступ
В сучасних умовах господарювання в умовах переходу до ринкових відносин економіка потребує глибоких і структурних зрушень.
В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економічних витрат ресурсів, застосування висопродуктивної техніки. На підприємстві намагаються знизити витрати до мінімальних. В умовах ринкової економіки “виживає” лише те підприємство, яке більш компетентно визначає вимоги ринку, створює і організовує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечує прибутком кваліфікованих робітників.
Ми зустрілися з тією проблемою, що не має в світі аналогів переходу дол. Ринку великої держави з такою як в Україні створеною системою структурного господарювання, високим рівнем монополізму в промисловості, залежністю тисяч промислових підприємців від постачальників окремих видів продукції, що залишилися за межами державних кордонів. Сьогодні потрібно розробити не тільки довгострокову програму поетапного розвитку ринкового сектору економіки, а й визначити найефективніше співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням. Розбудова ринкового сектору економіки має базуватися на програмі поступової приватизації, розширення підприємства, створення розгалуженої структури ринку, підвищення ефективності виробництва.
Ефективність виробництва на підприємстві тісно пов’язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов’язані з використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартості одиниці продукції і до збільшення прибутків підприємства.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама