Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Основи проектного аналізу та його використання на практиці

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Курсова робота
на тему "Основи проектного аналізу та його використання на практиці"
План
І Теоретична частина
1 Вступ
2 Концепції проектного аналізу.
3. Життєвий цикл проекту.
4. Грошові потоки та їх роль в проектному аналізі.
5. Соціальний аналіз проекту.
Практична частина
1 Вступ
Встановлення проектного аналізу в світі.
Проектний аналіз має історію не більше 30-ти років. Його виникнення пов’язане з поширенням так званого фінансування. Фінансування проекту компанією, що безпосередньо для цього створювалась.
На сьогодні лідерами проектного аналізу та його засновником є Світовий банк. Сьогодні банки фінансують проекти, що пов’язані з сільським господарством (30%), розвиток інфраструктури (20%), підтримання національних економік країн, що розвиваються (10%).
Методичні принципи фінансування проекту, що використовуються банками є базовими, а співпраця з банком має такі переваги:
* банк забезпечує висококваліфіковану експертизу проекту;
* здійснює ефективне управління проекту;
* банк забирає значну силу ризиків на себе.
Проте банки фінансують лише 1% проектів з якими до них звернулися приватні підприємці. Незалежно від того буде прийняте чи відхилено проекти замовник повинен заплатити за експертизу.
Проектний аналіз як наука.
Проектний аналіз – це сукупність методів та прийомів за допомогою яких можна розробити оптимальний проект та визначити умови його реалізації.
Мета проектного аналізу – це максимізація суспільного або приватного добробуту в межах існуючих умов.
Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій методологій і критеріїв порівняння та обґрунтування альтернативних проектів за умов обмежених ресурсів.
Завдання вивчення дисципліни:
* ознайомлення з питаннями, які використовуються в міжнародній практиці;
* набуття практичних навик підготовки та експертизи проектної документації.
Аспекти проектного аналізу.
В межах проектного аналізу здійснюється вивчення таких аспектів:
* маркетинговий аналіз;
* технічний (технологічний) аналіз;
* інституційний аналіз (здійсненність проекту з точки зору законодавства);
* соціальний аналіз;
* екологічний аналіз;
* фінансовий аналіз;
* економічний аналіз.
Останні два аспекти полягають в дослідженні ефективності проекту з огляду на його прибутковість на рівні підприємства (фінансовий аналіз), та на рівні держави (економічний аналіз).
2 Концепції проектного аналізу.
Поняття проекту.
Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутих завдань в межах існуючих ресурсів.
Проект на рівні підприємства – це документ, який містить характеристику взаємопов’язаних в часі та просторі дій, заходів та розрахунок необхідних для здійснення цих дій.
Особливості проекту:
- спрямованість на досягнення висунутої мети;
Будь-яка діяльність має мету але стосовно проекту мета має особливе значення, так як її досягнення означає успішну реалізацію проекту. Чітке формулювання мети дозволяє розробити підпорядковані їй завдання та побудувати таким чином дерево цілей.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама