Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Ринок праці

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18  

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до курсової роботи:
44 сторінки;
1 таблиця;
1 малюнок;
25 джерел літератури;
2 додатка.
Об’єкт дослідження – стан ринку праці в Україні.
Мета дослідження – аналіз стану ринку праці в Україні в сучасному економічному становищі України та розробка пропозицій щодо його дієздатності.
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народного господарства в робочій силі та розвиток структури зайнятості; створення інститутів інфраструктури ринку праці.
Умовами виникнення вільного ринку в цілому і ринку праці зокрема є: суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробництва; конкуренція та повна самостійність і незалежність покупців і продавців.
Ринок праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, прискоренню науково-технічного прогресу, втіленню нових технологій, що покращують умови праці. Він дає людині економічну свободу, змогу обрати на лише місце роботи, а й спосіб життя. Ринок праці сприяє узгодженню особистих, колективних і загальнонаціональних інтересів при суспільному поділі праці, надає необхідну гнучкість підготовці та розподілу робочої сили.
РИНОК ПРАЦІ, РОБОЧА СИЛА, ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА.
ЗМІСТ
ВСТУП 6
Розділ 1. Ринок праці загальна характеристика об’єктів та суб’єктів 8
1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 8
1.2. Особливості робочої сили як товару 10
1.3. Функції і види ринку праці 14
РОЗДІЛ 2 Стан ринку праці в Україні 20
2.1.Попит та його структура 20
2.2. Пропозиція робочої сили та її характеристика 24
2.3. Загальні показники зайнятості 27
РОЗДІЛ 3. Державне регулювання зайнятості в Україні 31
3.1. Державні гарантії зайнятості населення в Україні 31
3.2. Види та розміри допомоги 34
ВИСНОВОК 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ
Додаток А. Формування ринку робочої сили на ринку праці.
Додаток Б. Загальна чисельність населення, трудових ресурсів та зайнятих в Україні в1990-1997 рр.
ВСТУП
Праця – це цілеспрямована діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ, необхідність для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Категорія „праця” і „робоча сила” не тотожні. Але в зв’язку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник „авансує” її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) поняття „ринок праці” і „ ринок робочої сили” можна використовувати паралельно.
Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Ринкова система – це система ринків, серед яких виділяють ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, ринок фінансів, ринок послуг, ринок технологій, ринок інформації, тощо. Вказані типи ринків не однакові за своєю значимістю. Існує думка, що на чолі ринкової системи стоїть ринок капіталів, оскільки останній є грошовим еквівалентом усіх ресурсів, і визначає кон’юктуру всіх товарних ринків.
різні типи ринків, що входять до ринкової системи, слід ранжирувати у такому порядку:
1. Ринок праці;
2. Ринок засобів виробництва;
3. Ринок предметів споживання;
4. Фінансовий ринок;

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама