Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Зовнішньоекономічні звязки України з Аргентиною

  1     2    3    4  

Зовнішньоекономічні зв’язки України з Аргентиною
План
Вступ
1. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Аргентиною
1) Історія дипломатичних відносин між країнами.
2) Розвиток економічних зв’язків України з Аргентиною в період незалежної України.
3) Сучасний стан двосторонніх економічних зв’язків.
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Серед багатьох проблем, які має вирішувати Україна як одна з нових незалежних держав і як повноправний суб'єкт міжнародних відносин, є проблема плідної участі в широкомасштабних зовнішньоекономічних відносинах. Починати доводиться майже з нульової позначки. Адже за роки радянської влади весь економічний потенціал України був зорієнтований винятково на союзний ринок, її питома вага у зовнішній торгівлі колишнього Радянського Союзу була незначною й повністю регламентувалась централізованими московськими структурами. Тому Україна не має власного досвіду на цьому терені. Орієнтуватися доводиться на загальносвітовий досвід та на досвід високорозвинутих держав, які, власне, і є законодавцями сучасних міжнародних економічних відносин. Звичайно, у загальному процесі виходу України на рівень світогосподарських зв'язків на правах суверенної держави вже визначилися головні напрями й пріоритети як у політичній, так і в економічній сферах серед першочергових є відносини з найближчими сусідніми та з високо-розвинутими країнами Заходу, що розцінюється як явище цілком закономірне і виправдане в плані історичного досвіду, політичної доцільності, певного рівня розвитку економічних відносин, орієнтованих на останні досягнення науково-технічного прогресу. Історичний досвід країн Латинської Америки у становленні національних економік і утвердженні їх як суб'єктів міжнародних економічних відносин багато в чому може стати "інформацією для роздумів" у визначенні Україною власної моделі входження у міжгосподарські зв'язки світу. Перед Українською державою постала проблема вироблення власної принципово нової моделі економічних стосунків з країнами Латинської Америки. Вона має спиратися насамперед на всебічно визначені й обґрунтовані економічні інтереси.
Зацікавленість України у розвитку відносин з Аргентиною визначається рядом історичних факторів. Насамперед, важливістю політичного діалогу і співробітництва з метою зміцнення міжнародних позицій України. Аргентина є впливовою на міжнародній арені країною, відіграє важливу роль в ОАД, "Групі Ріо", МЕРКОСУР, інших міжнародних організаціях. Активізувалась її діяльність в ООН. У 1996-1997 рр. Аргентина була членом Ради Безпеки ООН.
Зовнішньоекономічні зв’язки України з Аргентиною
Підґрунтя розвитку дружніх взаємин між Україною та Аргентиною було закладене ще наприкінці ХІХ століття, коли перші переселенці з України ступили на аргентинську землю.
З того часу нову Батьківщину на просторах Аргентини знайшли представники чотирьох “хвиль” української імміграції, які зайняли достойне місце в аргентинському суспільстві, зробили значний внесок у його розвиток, збагачення культурної палітри.
Нині на аргентинській землі проживають близько 300 тис. етнічних українців, діють 25 об’єднань української громади. Українська діаспора Аргентини, яка є другою за чисельністю в Латинській Америці, є важливим чинником розвитку та розбудови українсько-аргентинських стосунків.
Прагнення Аргентини до розвитку відносин з Україною має давні традиції: у 1921 році вона єдина серед країн Західної півкулі визнала Українську Народну Республіку і встановила з нею дипломатичні відносини.
Аргентинська Республіка першою серед країн Латинської Америки визнала незалежність України (5 грудня 1991 р.) і першою в регіоні встановила з нашою державою дипломатичні відносини (6 січня 1992 р.). З березня 1993 р. у Буенос-Айресі діє Посольство України, а з травня 1993 р. в Києві – єдине Посольство, яке офіційний Буенос-Айрес відкрив на пострадянському просторі після розпаду СРСР.
Україна та Аргентина прагнуть до розвитку плідних відносин у економічній сфері, поглибленню взаємодії у міжнародних організаціях. З моменту формалізації міждержавних відносин Україна та Аргентина постійно демонструють взаємну налаштованість на розвиток політичного діалогу на високому рівні. Підтвердженням цьому став перший в історії державний візит до Аргентини у 1995 році Президента України Л.Д.Кучми, а також візит в Україну в 1998 році Президента Аргентини К.Менема. Налагодженню політичного діалогу між двома країнами сприяв також обмін візитами міністрів закордонних справ у 1996 та 1998 роках. На сьогодні в політичній сфері двосторонніх стосунків діє механізм регулярних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ.

  1     2    3    4  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама