Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Регіональні особливості розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Регіональні особливості розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості.
ПЛАН
Вступ 3
1. Місце м’ясомолочної промисловості в економіці України 5
1.1 Місце і значення м’ясомолочної промисловості у розвитку сучасної економіки 5
1.2 Світовий ринок молока і Україна 11
1.3 Тваринництво як основа м’ясного комплексу України 14
2. Передумови регіональних відмінностей у розвитку і розміщенні м’ясомолочної промисловості 17
2.1. Природноекономічні умови 17
2.2. Історичні передумови 18
2.3. Соціально-демографічні передумови (виробник, споживач) 20
2.4. Економічні передумови 23
3. Тенденції розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості України 26
3.1 Територіальна організація м’ясомолочної промисловості України 26
3.2 Перспективи розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості в умовах ринкової економіки 31
Висновок 36
Список використаної літератури 38
Вступ
М’ясомолочна промисловість є складовою частиною харчової промисловості України. Забезпечення населення якісними продуктами харчування є одним з головних напрямів соціально – економічного розвитку будь – якої держави. В Україні є всі об’єктивні передумови для створення високорозвиненої індустрії продуктів харчування, спроможної задовольнити внутрішні потреби в продовольстві та забезпечити значні валютні надходження від його реалізації на світовому ринку.
Формування соціально орієнтовної економіки вимагає вирішення стратегічного завдання створення в Україні потужної харчової індустрії і, м’ясомолочної промисловості зокрема, для забезпечення нормальної життєдіяльності її населення, відновлення і збереження його здоров’я, розвитку експорту вітчизняної продукції. З огляду на це, розвиток м’ясомолочної промисловості повинен стати одним з пріоритетних напрямів економічної політики України. Необхідно зорієнтувати цю галузь на одержання кінцевого результату діяльності всього агропромислового комплексу (АПК), що забезпечить істотне підвищення його ефективності, а також стане надійним джерелом поповнення державного бюджету і значних валютних надходжень.
Питанням удосконалення розвитку і підвищення ефективності розміщення галузей тваринництва, формуванню ринку м’ясо-молочної продукції присвячено багато наукових праць українських вчених-аграрників. Серед них наукові розробки Бойка В.І., Березівського П.С., Березіна О.В., Зубця М.В., Зимовця В.Н., Крисального О.В., Товкача М.І., Топіхи І.Н., Омельяненка А.А., Пабата В.О., Рабштини В.М. і ін. В опрацювання теоретико-методологічних проблем розвитку виробництва м’ясо-молочної продукції в умовах переходу до ринкової економіки значний внесок здійснили: Андрійчук В.Г., Борщевський П.П., Дем’яненко М.Я., Лукінов І.І., Малік М.Й., Месель-Веселяк В.Я., Підлісецький Г.М., Рижков В.Г., Саблук П.Т., Юрчишин В.В., Шпичак О.М. і ін.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей територіального розміщення м’ясомолочної промисловості України.
Предметом курсової роботи виступають структурні та територіальні особливості розміщення м’ясомолочної промисловості.
Об’єктом виступає м’ясомолочна промисловість України.
Основними завданнями курсової роботи є:
* дослідження історичних умов розвитку, принципів і факторів розміщення галузей м’ясомолочної промисловості;
* визначення структури галузі м’ясомолочної промисловості;
* аналіз сучасного рівня розвитку м’ясомолочної промисловості України; дослідження територіальної організації галузі за економічними районами.
Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: описовий, метод, історичний метод, методи системного аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу.
Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно досліджується поставлена проблема.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама