Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес"

  1     2    3    4    5    6    7  

Зміст
1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 2
2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 5
3. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 7
4. Зробити взаємозв'зок товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 11
5. Конкуренція і антиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 14
1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»
Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м. Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промислових вентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловим підприємствам, так і населенню.
В організаційній структурі підприємства прослідковується японська модель організації виробничої системи (рис. 1).
Рис. 1. Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»
Керівництво підприємством здійснюють не його власники, а висококваліфіковані менеджери, які ведуть переговори з покупцями промислових вентиляторів та кондиціонерів та укладають угоди на майбутні поставки вентиляторів як на внутрішній ринок, так і на закордонні ринки. Бухгалтерська служба підприємства веде відображення господарських операцій діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, що позиціонує підприємство на зовнішніх ринках та дає змогу надавати фінансову звітність зацікавленим закордонним користувачам в доступній формі. Бухгалтерська служба підприємства також утворює систему внутрішнього контролю на підприємстві, що унеможливлює будь-які зловживання зі сторони працівників підприємства та матеріально-відповідальних осіб.
Визначальною характеристикою організаційної структури підприємства є відсутність структурного підрозділу склад, що пояснюється діяльністю відділу логістики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який працює по японській методиці «точно в термін», тобто підвезення необхідної кількості економічних запасів до робочого місця працівника згідно плану виробничого процесу підприємства, що унеможливлює крадіжки запасів підприємства та сприяє повному та своєчасному використанню всіх товарно-матеріальних запасів підприємства, окрім того дана організація виробничої системи ліквідує технологічні перерви в виробництві для постачання товарно-матеріальних цінностей на робоче місце кожного працівника, що підвищує продуктивність праці та рентабельність продукції підприємства, а отже, надає конкурентні переваги продукції підприємства в порівнянні з аналогічною за технічними характеристиками продукцією інших виробників. Вся вироблена продукція тестується, сертифікується та одразу по залізничній колії транспортується замовникам.
Відділ прогресивного маркетингу прогнозує та оцінює кон’юнктуру ринків промислових вентиляторів та кондиціонерів України в розрізі окремих галузей промисловості та регіонів та закордону з метою встановлення об’єктивних потреб в нових технічних характеристиках промислових вентиляторів та кондиціонерів.
В рамках бурхливої науково-дослідної та к конструкторсько-дослідної роботи діє відділ НДКДР, який на основі запитів замовників здійснює розробку новітніх промислових вентиляторів та кондиціонерів. Підприємство інвестує щорічно в діяльність даного відділу понад 3 млн. грн., що забезпечує постійне оновлення товарного асортименту підприємства та надає йому конкурентні переваги в порівнянні з іншими виробниками. На підприємстві діє служба охорони, яка не лише забезпечує правопорядок на території підприємства, але й реалізує заходи з підвищення рівня охорони праці на підприємстві, тому трудовий колектив ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» працює в безпечних, екологічно чистих умовах діяльності.
ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» має свої представництва в м. Москва (Росія), Париж (Франція), Мюнхен (Німеччина) та веде активну наукову співпрацю з провідними світовими компаніями з виробництва промислових вентиляторів та кондиціонерів. Активна зовнішньоекономічна наукова діяльність дозволяє обмінюватися досвідом та стажувати трудовий колектив підприємства як власне в Відділі розвитку техніко-економічної підготовки персоналу на ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», так і на підприємствах партнерів закордоном. Окрім того, виробнича система підприємства має добре розвинену соціальну інфраструктуру, в тому числі дитячий садок, школу для дітей працівників підприємства, басейн, спортивні зали, палац культури та відпочинку. Дана нематеріальна мотивація працівників забезпечує високу продуктивність праці, відповідальність за результати роботи та високу якість продукції.

  1     2    3    4    5    6    7  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама