Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  

Міністерство освіти і науки України
КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ: «Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення»
Виконав:
Студент 3 курсу
2007
ЗМІСТ
Вступ
1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1.Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві
1.2.Методичні основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна
2. СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ДПДГ «АСКАНІЙСЬКЕ»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз динаміки виробництва зерна та його економічної ефективності
2.3. Факторний аналіз економічної ефективності виробництва зерна
2.4. Динаміка та виконання плану зібраної площі та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві “Асканійське”
2.5. Аналіз якості продукції зернових
2.6. Вплив факторів на зміну валового збору зерна
2.7. Економічна ефективність виробництва зернових
3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Оптимізація посівних площ зернових культур
3.2. Норми затрат і вихід продукції в господарстві
3.3. Внесення оптимальних доз мінеральних добрив як один з ключових напрямків підвищення економічної ефективності виробництва зерна
3.4. Впровадження та використання високоврожайних сортів та гібридів
3.5. Скорочення втрат продукції, підвищення її якості
3.6. Удосконалення реалізації продукції
3.7. Економічне обґрунтування показників виробництва зерна на 2005 рік
Висновки і пропозиції
ВСТУП
У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різно­бічним використанням.
Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей: воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості.
Зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів.
Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зерно­вого господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна вплива­ють такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожай­ність.
Площі посіву зернових культур в Україні в 2004 році становили 11,2 млн.га, або 45,2% загальної посівної площі. В її складі найбільшу частку мають зернові – 51,6%, ярі зернові та зернобобові – 48,4%. В складі озимих культур найбільші посівні площі відведено під озиму пшеницю – 45,5%. Ячмінь серед ярих зернових займає – 22,4% посівної площі зернових і зер­нобобових культур.
Однак, в останні роки спостерігається тенденція скорочення виробни­цтва зерна. У загальному обсязі спаду валового збору зерна частка впливу зниження урожайності ( у 2004 році урожайність зернових культур в Україні становила 19,6 ц/га) складає 73%, а скорочення зібраної площі – 27%.

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама