Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Гроші та основні форми вартості

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  

Міністерство освіти України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Кафедра політичної економії
РЕФЕРАТ
з основ економічної теорії
на тему
“Історія і функція грошей”
Виконала:
студентка гр.ІТЕП-32
Панчук М. М.
Перевірив:
ас. Скрипник А. Л.
м. Київ, 2001 р.= ПЛАН =
Вступ............................................................
1. Визначення поняття “гроші”........................................................
2. Основні форми вартості і їх характеристики...........................................................................
3. Еволюція грошей........................................................................
4. Функції грошей..........................................................................
5. Концепції грошей...................................................................
6. Сучасні грошові системи.................................................
7. Становлення української грошової одиниці................................
Висновки............................................................................
Перелік літератури..........................................................
= ВСТУП =
В Україні багато економічних процесів мають паталогічний характер. Це пов’язано з не дуже вдалим впровадженням ринкової економіки в нашій країні, з необхідністю вирішувати ті задачі, які в розвинутих країн виникали декілька десятиліть тому. Наприклад, ми бачимо майже всі історичні форми обміну, починаючи від бартеру, і закінчуючи розрахунками за допомогою кредитної картки. Ці обставини створюють додаткові можливості для більш поглибленого вивчення економічних явищ і процесів.
Я вважаю тему “Історія і функції грошей” дуже цікавою для подальшого і поглибленого розглядання. Не тому, що це тема мого реферату, а тому, що далеко не всі громадяни нашої країни мають хоча б елементарні уявлення про те як же функціонують гроші. На мою думку, необхідно знати хоча б головні економічні закони і чинники, щоб вміти орієнтуватись у складних реаліях сьогодення, правильно оперувати власними коштами і отримувати прибуток.
Також у своїй роботі я стисло намагаюсь розглянути історію української національної грошової одиниці. Небагато держав може похвалитись такою кількістю “грошових” епох. А після введення власної національної валюти ця тематика має бути цікава не тільки науковцям, а й більш широким верствам населення.
= ГРОШІ. ОСНОВНІ ФОРМИ ВАРТОСТІ =
У літературі існує безліч різних визначень грошей, які значно відрізняються одне від одного. Під грошима часто розуміється все те, що звичайно приймається в обмін на товари і послуги; продукт угоди між людьми; товар особливого роду, що виконує роль всезагального еквівалента; те, що використовується як гроші1. Л. Харріс визначає гроші як “будь який товар, що функціонує як засіб обігу, лічильна одиниця і засіб збереження вартості”2 Р. Барр пише, що “гроші можуть бути визначені як засіб обміну, загальноприйнятий у даному платіжному співтоваристві”3 С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі вважають ключовим моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: “Гроші – загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін за товари і послуги, а також при оплаті боргів”4 Я яскравим прикладом суто функціонального підходу в цьому питанні слугує визначення К. Р. Макконелла і С. Л. Брю: “Гроші – це те, що гроші роблять. Усе, що виконує функції грошей і є гроші”5

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама